Rapport: Snart försvinner yrkesrollen ”digitalchef”

IT Enligt Radar Ecosystem Specialists kommer yrkesrollen digitalchef/CDO vara borta inom fem år.

Rapport: Snart försvinner yrkesrollen ”digitalchef”

– CDO-rollen är för bred och dåligt definierad. Den representerar en administrativ lösning på ett tekniskt problem, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar Ecosystem Specialists.

Det är analys- och rådgivningsföretagets tredje och avslutande rapport i serien ”Den perfekta stormen” som drar slutsatsen att digitalchef/CDO (Chief Digital Officer) är en yrkesroll på utdöende.

Förändrad digital innovation

I dag sker digital innovation i allt större utsträckning i verksamheten snarare än i IT-organisationen. Där har yrkestiteln CDO uppkommit – men det innebär ett misslyckande att inrätta en ny specialiserad administrativ tjänst varje gång ett relativt brett och dåligt definierat teknikområde flyttas upp högst på dagordningen.

Bör vara avskaffad inom 4-5 år

Enligt Radar bör CDO-titeln därför vara passé och avskaffad inom 4-5 år. Då har digitaliseringsvågen lugnat sig och företagen kan åter ha ett helhetsperspektiv kring digital utveckling och IT-produktion. Rapporten visar också att verksamheterna lägger för stor kraft på ogenomtänkta projekt för digital innovation. Enligt rådgivarna skulle de få en betydligt större avkastning på investerat kapital genom att istället utnyttja den innovation som sker i industriell skala hos de stora IT-fabrikerna.

– Verksamheten förstår inte IT:s ekosystem och är därför dåliga inköpare. Det finns ett antal svenska exempel på verksamheter som har betalat för lösningar som egentligen är gratis, säger Måns Wallin.

Tryck kring digital förändring

Han anser att det enorma trycket på förändring är ett problem. Verksamheter förmår inte att implementera eller tillgodogöra sig digital innovation i den takt som de hade trott. Och trycket som IT-organisationen är utsatt för gör att den inte hinner med det viktiga arbetet med att styra de externa leverantörerna, trots att 70 procent av de totala IT-kostnaderna ligger där.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.