Reding tror på funktionell delning

Branschorganisationen ECTA har uppmanat EU-kommissionen att delvis ta ifrån de gamla monopolisterna kontrollen över sina accessnät. It-kommissionär Viviane Reding är positiv till separata nätbolag som isoleras från moderbolagen.

EU-ländernas telemyndigheter måste få tvinga de gamla telemonopolisterna att separera verksamheter för infrastruktur och tjänster, så kallad funktionell delning. Den linjen drivs av intresseorganisationen ECTA, European Competitive Telecommunications Association.

Just nu driver organisationen frågan på EU-nivå, men tanken är inte att helt skilja de gamla monopolisterna från sin infrastruktur. I stället vill ECTA att man ska följa det brittiska exemplet där telemyndigheten Offcom tvingat BT att lägga accessnätet i en egen enhet som isoleras från moderbolaget. Tanken är att det på så sätt ska bli svårare för de gamla monopolisterna att diskriminera andra operatörer som vill nyttja de nationella telenäten.

ECTA har i dagarna haft ett möte med EUs it-kommissionär Viviane Reding som är positivt inställd till separata nätbolag.

– Jag tror att funktionell delning kan skapa en effektivare konkurrens på telemarknaden, kommenterade Viviane Reding på ECTAs konferens om reglering.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.