Regeringen glömmer kommunerna

Bredband Det är olyckligt att kommunernas engagemang inom bredbandsutbyggnad inte får mer stöd av regeringen. Det anser SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen glömmer kommunerna

Regeringen har höga mål med sin bredbandsstrategi och lovar bredband på minst 100 Mbit/s till 95 procent av befolkningen innan år 2020. Hos SKL tycker man att regeringens ambitiösa mål är mycket bra. Lena Micko, ordförande för SKL, utrycker sig även positivt över att regeringen liksom EU-kommissionen och OECD uppmärksammar de kommunala stadsnätens roll på marknaden.

– Det är tack vare de kommunala stadsnäten som Sverige har en ledande position globalt. Under 2014-2015 stod de kommunala stadsnätens investeringar för fyrtiosex procent av fiberuppkopplingarna, säger Lena Micko i ett uttalande.

Men SKL anser att det är oroväckande att regeringens bredbandsstrategi inte innehåller mer uppmuntran till kommunernas egen utbyggnad av bredband. Man saknar regeringens stöd för fler offensiva investeringar för fortsatt utbyggnad. Något som SKL anser vara nödvändigt om regeringen överhuvudtaget ska nå sina höga mål med utbyggnaden.

SKL anser även att regeringen förslår uppdrag till PTS som i många fall överlappar utvecklingsarbete som redan bedrivs av kommuner och landsting i landet.

Mer om den nya bredbandsstrategin hittar du här

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.