Regeringskansliet ratar allt – förutom Iphone

Säkerhet En säkerhetslag som kontrar en annan. Så kan man beskriva ursprunget till situationen vi har nu där kinesiska teknikföretag utesluts från svenska 5g nät. Men hur ser det ut på enhetsfronten?

Regeringskansliet ratar allt – förutom Iphone
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet – Huawei

Få inom näringsliv- och telekombranschen kan ha undgått debaklet kring Huawei och teknikjättens strid mot PTS. Företaget har i domstol sökt upprättelse för vad de anser är felaktig utestängning från den svenska 5g-nätmarknaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

Mot sig har de PTS, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som menar att säkerhetshotet mot nationen inte kan negligeras om man låter kinesiska företag få tillgång till näten.
Spioneri har tagits upp som ett av problemen, samt att tillgång till näten kan göra att viktig infrastruktur som tåg och tunnelbana, el- och vattenförsörjning samt räddningstjänstarbete kan påverkas.
Men även om Huawei utesluts från näten – vaccinerar det mot säkerhetshot?

Totalförbud i USA – inget i Sverige

I USA har man gått så långt och helt förbjudit myndigheter och organisationer i landet att ha något som helst samröre med vissa kinesiska företag, däribland Huawei.

I Sverige finns det ännu så länge ingen specifik lag som riktas mot inköp av mobiler och annan teknik som kopplar upp mot nätet. Så hur ställer sig stat och myndighet till detta?

Telekom idag hörde sig för med Regeringskansliet om vad för teknik de köper in. För hur ser myndigheten på användandet av Huawei-enheter och vilken policy har de kring inköp av telekomteknik och har den förändrats efter den nya säkerhetslagstiftningen.

Det första svaret från Regeringskansliet var:
”Regeringskansliets inköp av teknisk utrustning styrs utifrån myndighetens behov och den kravspecifikation som sätts vid respektive upphandling. Utöver detta går vi inte in på vilken teknisk utrustning som används i Regeringskansliet eller vilka säkerhetskrav som finns kring detta.”

Enbart telefoner från Apple

I sin upphandling har Regeringskansliet tillgång till samtliga mobiltelefoner och mobila bredbandsutrustning som Telia säljer. Efter att ha begärt ut handlingar kring teknikinköp framkom det att sedan 1 januari 2019 så har myndigheten valt att enbart köpa mobiltelefoner från Apple och enheter för mobila bredband från Netgear. Så inget från kinesiska tillverkare.
– Apple-enheter har historiskt sett haft färre sårbarheter i form av skadlig kod, men generellt när det kommer till mobilsäkerhet är det största problemet att vi vanliga konsumeter inte förstår hur vi ska använda telefonen, säger David Jacoby, expert på säkerhetsföretaget Kaspersky.

David säger att vilken teknik en myndighet har och vilka systemleverantörer som används i statsnätet är två separata saker.
– Du skyddar ju inte ett statsnät på samma sätt som enskilda individer. Det är ju inte riktigt samma dignitet på hot mot landet och hot mot en privatperson. Med produkter i statsnät kan du utföra massövervakning eller komma åt kritisk infrastruktur – telefoner är ur den här synvinkeln inte ett hot mot rikets säkerhet. Stefan Löven har ju inte möjligheten att stänga ner ett kärnkraftverk från sin telefon precis.

Handlar om politik inte säkerhet

Att man i USA gått så pass långt och skapat ”Entity List” med svartlistade företag vars tjänster och produkter helt förbjudits menar David mer handlar om politik än säkerhet. Att vi i Sverige inte gått samma väg säger han kan bero på att vi har valt en annan politik.
– De anklagelser som riktas mot produkter och tjänster enbart för att de kommer från vissa länder är fel. Att två länder har politiska motsättningar är inte samma sak som att företag i respektive land skulle utgöra säkerhetshot. Här tycker jag att man borde fokusera mer på faktisk bevisning och som jag ser det är det kontraproduktivt att utesluta produkter bara på grund av politiska skäl, säger David Jacoby.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!