Regeringsrätten prövar inte samtrafik

Regeringsrätten kommer inte att pröva ett antal beslut på samtrafikområdet. Men än är inte sista ordet sagt. Fler mål ligger och väntar.

Regeringsrätten har beslutat att inte ta upp ett antal mål på samtrafikområdet till prövning. Målen gäller ersättning för mobil och fast samtrafik och rör operatörerna Teliasonera, Tele2 och Telenor, samt Post- och telestyrelsens beslut om betydande inflytande och skyldigheter för Telenor på marknaden för samtalsterminering i mobilnät.

Eftersom Regeringsrätten är sista prövningsinstans vinner härmed PTS beslut laga kraft.

Ett stort antal överklagade beslut av liknande karaktär finns just nu hos Regeringsrätten, som ska ta ställning till om målen ska prövas. Målen gäller principerna för hur PTS beräknar ersättning för samtrafik, det vill säga vad operatörerna får ta ut av varandra för att ta emot samtal till sina nät. Ett antal mål gäller också beslut om betydande inflytande och skyldigheter för operatörer på marknaden för samtalsterminering i mobilnät.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.