Regeringsrätten tar sikte på bitström

Trots att kammarrätten inte ville pröva det så kallade bitströmsmålet tänker regeringsrätten säga sitt i sista instans. Turerna kring Teliasoneras bitström har varit många under sommaren.

Regeringsrätten meddelade i juli prövningstillstånd i det så kallade bitströmsmålet. Det innebär att länsrättens dom och PTSs beslut tills vidare inte får verkställas. Det innebär också att inga beställningar tills vidare kommer att tas emot på Skanova Bitström som lanserades till följd av PTS ursprungliga krav.

Under sommaren har turerna kring Telias bitström varit många. Två veckor tidigare beslöt kammarrätten att inte pröva länsrättens dom och PTSs beslut i bitströmsärendet. Efter det lanserade Teliasonera till sist ett grossisterbjudande enligt PTS ursprungliga krav, men valde samtidigt att överklaga kammarrättens beslut till regeringsrätten.

Teliasoneras konkurrenter är minst sagt upprörda över att inte ärendet avslutats utan går vidare till sista instans (se länkad artikel).

Lång process

Rättsprocesserna kring bitström har pågått i över ett och ett halvt år. Uppskattningsvis kan det dröja lika lång tid innan ärendet kan avslutas. Det beror på att regeringsrätten kan besluta att kammarrätten måste pröva ärendet.

Idag kan andra operatörer få tillgång till adsl-kunder genom att hyra in sig i telestationerna och sätta in egen utrustning. Bitströmstillträde innebär i stället att operatören köper en komplett tjänst av Telia, vilket kan underlätta då vissa telestationer dessutom har brist på utrymme.

Teliasonera anser att beslutet om bitström innebär att investeringar som operatören gjort på en konkurrensutsatt marknad levereras till konkurrenter som inte är villiga att göra motsvarande investeringar.

Fler tar kostnaden

I stället hoppas den före detta monopolisten på en annan lösning av problemet som innebär att konkurrenterna är med och finansierar utbyggnaden av telestationerna. I slutet av juni ingick Teliasonera, Tele2, TDC Song och Bredbandsbolaget, under ledning av IT-företagen, i en överenskommelse om samarbete kring och finansiering av utbyggnaden av telestationerna.

Bakgrunden till avtalet är just bristen på utrymme i telestationerna i kombination med en avsaknad av samarbets- och finansieringsformer för hur stationerna ska byggas ut. Syftet är att ge alla aktörer på marknaden en bättre möjlighet att skapa bredbandslösningar med kopparnätet som bas. Även övriga operatörer bjöds in att deltaga i samarbetet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.