Regina Donato Dahlström efterlyser en comeback för modiga svenska samarbeten

Connect21-talare Trots pandemin och en ambitiös investeringstakt har bolaget ökat sin omsättning rejält. Här berättar Global Connect Sveriges vd Regina Donato Dahlström om strategierna för framtiden – och den rådande företagskulturen i landet.

Regina Donato Dahlström efterlyser en comeback för modiga svenska samarbeten

Årsrapporten är släppt och om man tittar på skillnaderna för året 2019 till 2020 så har Global Connect Sverige gjort en omsättningsökning på tolv procent – vilket innebär en resultatförbättring med 52 procent.

– Det är ju ett riktigt, riktigt bra resultat. En del kommer av vår turnaround inom konsumentaffären. Vi har investerat totalt 3,4 miljarder kronor i nät. Av den budgeten har ungefär 2,5 miljarder gått till konsumentfiber – IP-Only – och den övriga delen till företag och corenät, säger Global Connects Sverige-vd Regina Donato Dahlström.

Liten tillväxt i företagsaffären

Hon kommer för övrigt att trendspana på höstens Connect21, den 24 november. Regina berättar att alla i branschen har upplevt en mer avmätt tillväxt i företagsaffären specifikt, där pandemin har lagt en stiltje över rörelserna. Global Connect har dock vuxit inom området, om än bara med en omsättningsökning på 1 procent.

– När man ser på våra konkurrenters resultat så är det tydligt att de flesta har tappat. Vi har vuxit,  men inte så mycket som vi  har haft ambitionen att göra. Man kan väl ändå summera det med att säga att trots ett händelserikt år, med en pandemi som vi ännu inte riktigt  förstod vad det var när vi planerade året, så visar vi stark tillväxt under 2020, säger hon.

Har en unik investeringstakt

Regina hävdar att bolaget har en väldigt ambitiös investeringstakt för Sverige, som är ganska unik i branschen. En stor del av satsningen handlar om fiber till villor och bostäder runt om i landet – och enligt PTS senaste rapport för 2020 är Global Connect den enskilt största investeraren på fibermarknaden i Sverige. Efter pandemin kommer många att behöva ha hjälp när hybridkontoret blir en permanent lösning.

– Framåt satsar vi på att bygga vårt erbjudande kring mjukvarubaserade nät, alltså sd-wan. Det hade vi ju startat med innan pandemin, men det fina med det är ju att man kan bygga enkla och stabila hybridlösningar, För samtidigt som fler tveklöst kommer att jobba hemma så medföljer det ju andra nya frågeställningar, inte minst kring säkerhet och diverse molnlösningar. Fungerar ditt hem lika säkert datamässigt som kontoret, exempelvis, säger Regina.

Tre satsningsområden

Hon beskriver tre satsningsområden. Ett av dem är att fibrera klart mot konsument. På företagssidan finns två olika segment. Det ena är mot stora- och medelstora företag I Sverige – då handlar det om att hitta sd-wan-baserade hybridlösningar för det nya normala digitaliserade arbetslivet, med stor tyngdpunkt på säkerhet. Det tredje segmentet kallar Global Connect för “Carrier”. Regina beskriver det som en form av internationell men även svensk wholesale- och grossistaffär.

– Där tillgodoser vi behoven hos de som behöver allra mest kapacitet, alltså de som etablerar datacenter i Sverige eller andra internationella former av contentbolag. Men också andra stora svenska bolag som köper på det mer grossistmässiga sättet. Och det händer också fantastiskt mycket roligt i Sverige, säger Regina,

Sverige lockar de största bolagen

Fortsatt etablerar sig många av de största bolagen i världen på svensk mark eftersom vårt geografiska läge har förvandlat landet till en hub för trafikflöden mellan Kina, Ryssland och USA.

– Därför satsar vi kring att bygga stamnät – motorvägar ut från Sverige, runt om- landet och även genom Sverige för de här gigantiska trafikflödena, samt för att säkra morgondagens portfölj för stora och medelstora företag, säger hon.

Tydlighet och öppenhet

Hur ser då strategin ut för att kunna leverera en helhetslösning till kunderna? Regina ser det som en nyckel att vara väldigt tydlig med att definiera vilken helhet det är som avses, något som kräver kunskap och tålamod. För det leder till tydliga förväntningar och därmed blir det lättare att leverera på de förväntningarna, eller att överträffa dem.

– Den andra delen är öppet samarbete – och om jag får tala för oss så kommer vi från en värdegrund som baserar sig i öppenhet, ibland gentemot våra konkurrenter eller andra aktörer i branschen. Då hamnar man inte sällan  i sammanhang där man sitter kring bordet för att lösa problem tillsammans, och den som gör det bäst levererar också bäst mot kund, säger hon.

Systembolaget visar vägen

Som ett gott exempel lyfter hon fram Systembolagets it-chef Eva Listi, som återkommande samlar samtliga it-leverantörer.

– På det sättet lär vi dels känna varandra och vi förstår varandras del i leveransen till Systembolaget. Men vi har därmed också fått en tydlig signal om den förväntan som finns på vårt samarbete, och det här tycker jag sprider sig. Som kund behöver man antingen vara tydlig med att man vill koordinera det här själv, eller lägga utförandet på en av sina leverantörer. Och den aktör som är mest öppen i det samarbetsklimatet kommer att leverera bäst, säger Regina.

Färre exklusiva samarbeten

Ser hon då att trenden går mot ett ökat eller minskat samarbete?

– Det är en omöjlighet att hålla sig på sin kant – den som har det som strategi får det jättetufft. Sedan tror jag att det kommer bli mer utmanande med exklusiva samarbeten, säger hon.

Det var något som tech-industrin såg mer av för några år sedan, men Regina tror att den tiden snart är förbi, på grund av att det helt enkelt inte går att låsa upp sig i att vara exklusiv.

– Den som vinner är snarare företaget som har förutsättningarna, kulturen och värderingarna för att samarbeta – inte nödvändigtvis den som hittar samarbetspartnern först. Är man beredd att diskutera kring att dela med sig av sin intjäning för att växa på totalen? Det är rätt så krångliga frågeställningar, som ligger närmare värderingar och syn på samarbete än det faktum att man hittade Amazon först, eller vad det nu skulle kunna vara för något, säger hon.

Efterlyser forna tiders initiativ

Regina anser att Sverige har en unik och stolt tradition kring att kraftsamla, med olika initiativ genom åren –  men hon tycker att vi håller på att tappa geisten i det avseendet. Pandemin kan vara en del i det, men också det fokus som råder kring ny teknik som ai, robotics och 5G – något som vd:n tycker har blivit lite navelskådande. Hon upplever samtidigt att det finns ett sug efter att komma igång med nya samarbeten.

– Tidigare har vi sett jättar som Ericsson och på senare tid Spotify och Klarna sticka iväg i samarbeten där de har gjort jättemånga coola steg i snabb takt. Men jag tycker att det inte har hänt så mycket den sista tiden, och jag upplever att medelstora aktörer inte riktigt får frågan. Det var väldigt inne för ett tag sedan att skapa olika former av X, Det var någon slags sidoverksamhet där man hade lite innovation och den här typen av partnerskap. Men jag tror att det måste närmare kärnverksamheten. I Sverige skulle vi behöva gasa lite mer kring det här för att stå oss internationellt – vilket vi ju gör om vi samarbetar, säger Regina Donato Dahlström.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.