Regler för köp av mobila tjänster

Gemensamma regler kring köp av mobila tjänster har tagits fram på initiativ av mobila tjänsteutvecklares organisation, MORGAN. Samtliga teleoperatörer som förmedlar betaltjänster har medverkat i utformningen av regelverket.

Reglerna kompletterar ERB:s (Etiska Rådet för Betalteletjänster) befintliga regler och behandlar de frågor som specifikt gäller mobila innehållstjänster, där de på detaljnivå tar upp bland annat beställnings- och uppsägningsförfarande, kreditnivåer samt hur tjänster kan marknadsföras. Regelsamlingen kommer att uppdateras löpande för att på ett följsamt sätt kunna anpassas till teknikutveckling, branschens mognad och rådande lagstiftning. Operatörerna hänvisar till dessa regler i sina avtal med tjänsteleverantörer och har därmed möjlighet att utestänga de tjänsteleverantörer som inte följer reglerna.

– Den här branschen är under snabb tillväxt, och det finns behov av att skapa standarder som förenklar för samtliga led, från företagen som utvecklar tjänsterna till konsumenterna som beställer dem, säger Mayako Fagerfjäll, ordförande i MORGAN, och betonar att det är viktigt att konsumenterna förstår vad som gäller och att de känner sig trygga när de gör sina beställningar.

Maxbelopp

I reglerna fastställs bland annat att en leverans av en tjänst ska ske enligt ett givet tillvägagångssätt beroende på hur mycket tjänsten kostar och om det är en prenumerationstjänst eller inte. Bland annat ska konsumenten för att beställa en prenumerationstjänst få en orderbekräftelse som aktivt ska accepteras innan leverans sker. Konsumenten ska också få kontaktuppgifter till tjänsteleverantörens kundtjänst, samt information om det totala priset per tidsperiod samt information om hur tjänsten avbeställs. För prenumerationstjänster har det införts ett maxbelopp på 500 kronor inklusive moms per månad.

– Branschen har tidigare kritiserats för att vara otydlig och för att det som konsument ibland har varit svårt att få en överblick över vad olika tjänster kostar, när de levereras, samt hur och när de betalas, fortsätter Mayako Fagerfjäll.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.