Reglering krävs för bättre tillgång till bredband i EU

64 miljoner människor i 25 EU-länder har tillgång till bredband, men glappet i bredbandpenetrationen blir allt större mellan olika länder. Nu kräver ECTA att harmonisera regleringar över hela Europa för att förbättra situationen.

Bredbandpenetrationen för hela EU ligger på 14,1 procent. Det är en ökning med nio procent, eller 5,5 miljoner linor, jämfört med förra kvartalet. Enligt en lägesrapport som ECTA, European Competitive Telecommunications Association, publicerade i dag, gömmer sig dock stora skillnader bakom siffrorna. Danmark toppar ligan med en bredbandpenetration på 30 procent medan Grekland ligger långt efter med endast två procent. Sverige kommer på fjärde plats efter Nederländerna och Finland.

Stora skillnader inom EU

Enligt Steen Clausen på ECTA gör man gärna jämförelser mellan bredbandstillgång i EU, Japan och USA, trots att skillnaderna inom själva EU-området är mycket större. Men även svaret på frågan hur man kan förbättra situationen finns nära oss, anser han.

Tittar man på länder som ligger bra till som Danmark och England ser man att de har agerat för att skapa valmöjligheter och konkurrens på marknaden. I Grekland och Irland däremot domineras bredbandsmarknaden fortfarande i stor utsträckning av de tidigare statsägda aktörerna.

Möte i oktober

Steen Clausen påpekar att man ser ett tydligt samband mellan regleringar, konkurrens och priser på bredbanderbjudanden. Ju större utbud på marknaden desto fler kunder väljer att skaffa sig bredbandsanslutning. Därför kommer European Regulators Group i oktober att diskutera förslag på hur man bäst kan harmonisera regleringarna över hela Europa.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.