Rekonstruktion slutade i konkurs för Sundcom-bolag

Affärerna Sundcom-bolaget Compit Support klarade sig inte igenom den rekonstruktion som vi tidigare rapporterat om. Men även om bolaget nu sats i konkurs lever verksamheten vidare.

Det var i mitten av april som konkursansökan för Compit Support Sweden lämnades in till tingsrätten i Malmö. Någon verksamhet fanns då inte längre i bolaget som sedan förra sommaren genomgått en företagsrekonstruktion.

– Bolaget har under rekonstruktionen fullföljt sina åtaganden fullt ut och vi hade en bra prognos på att nå en uppgörelse med fordringsägarna. Men eftersom vi tillsammans med rekonstruktören gjorde bedömningen att det egna kapitalet inte skulle hinna återställas under rekonstruktionstiden valde vi att avbryta rekonstruktionen och likvidera företaget. Verksamhet och personal hade då övergått till annat bolag i koncernen, berättar Jan Johansson, Sundcoms ägare och vd.

Konkursförvaltaren Ola Sellert på Trägårdh Advokatbyrå tycker att det är för tidigt att uttala sig om konkursen men bekräftar att det är den avbrutna rekonstruktionen som vara den direkta orsaken till konkursen och konstaterar att det i princip helt saknas tillgångar i bolaget.

Svarta siffror för 2014

Sundcom-sfären består nu av tre bolag, moderbolaget Sundcom AB, Sundcom Group som är ansiktet utåt mot kunderna och Euser Interactive dit verksamheten från Compit Support flyttat.

– Verksamheten totalt sett utvecklas positivt, övriga tre bolag uppvisade alla positivt resultat för 2014 och vi har ett orderläge som är bättre än på länge. Jag skulle säga att det beror på att vi både anpassat oss till den nya verkligheten på marknaden och att det görs allt fler upphandlingar och nya projekt igen vilket gör att vår utbildningsverksamhet börjar komma igång på allvar, säger Jan Johansson.

Bland annat tecknade Göteborgs stad i slutet av 2014 ett ramavtal Med Suncom Group om coaching av deras kundtjänstagenter.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.