Rekordoptimism hos svenska tillväxtföretag

Konjunkturen fortsätter att förbättras för de kunskapsintensiva tillväxtföretagen och fler än någonsin planerar nyanställningar. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste entreprenörsbarometer.

Entreprenörsindex nådde i februari den nya rekordnivån 44, den högsta sedan mätningarna inleddes för tre år sedan. Högst nivå noteras i Stockholm för fjärde kvartalet i rad, men den största förbättringen står Skåne och Blekinge för, tätt följt av norra Sverige.

Entreprenörsindex totalt nådde den nya rekordnivån 44 mot 41 i november 2004, index har nu ökat sju kvartal i följd. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar cirka 550 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag i olika branscher. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex.

Stockholm utvecklas bäst

Det kunskapsintensiva tillväxtföretagen har utvecklats bäst i Stockholm under samtliga kvartal det senaste året. Sedan november har index för huvudstadslänet dock fallit något, från 57 till 55. Men det ligger ändå klart över alla andra regioner i landet.

Optimismen i Region Syd, bestående av Skåne och Blekinge, ökar igen och är återigen näst högst i landet. Regionen föll tillbaka under sommaren och hösten 2004 men har nu återfått utvecklingskraften. En god tendens under vintern har även region Nord och Öst haft, värdena som uppvisas ligger nu kring de högsta uppmätta för respektive region.

Fler än någonsin planerar nyanställningar

Något färre företag har nyanställt detta kvartal. Detta ser dock ut att kompenseras under våren då rekordmånga planerar att nyanställa. Det gäller framförallt Stockholm där vartannat bolag tänker nyanställa. Största förbättringen har dock region Nord haft där dubbelt så många har nyanställts det senaste kvartalet och tre gånger så många planerar att nyanställa nästa kvartal jämfört med motsvarande siffror i november 2004.

För första gången sedan mätningarna inleddes är det fler företag som anger att svårigheten att hitta ny personal är ett större problem än marknadsläget.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.