Rekordstora investeringar i infrastruktur för molntjänster

molnet Tre teknikjättar dominerar när det kommer till infrastruktur för molntjänster. AWS, Google och Microsoft stod för 64 procent av de totala investeringarna under 2021.

Rekordstora investeringar i infrastruktur för molntjänster

73,9 miljarder dollar investerades i den infrastruktur som används för att tillhandahålla molntjänster under 2021, vilket enligt analysföretaget IDC är en ökning med 8,8 procent jämfört med 2020.

Light Reading rapporterar att AWS, Amazon Web Services, är det bolag som lägger allra mest pengar på att bygga ny infrastruktur. AWS stod för 33 procent av de sammanlagda investeringarna. Microsoft Azure och Google Cloud stod för 22 respektive 9 procent av investeringarna.

Avslutar året med positiv trend

Årets avslutande kvartal visar dessutom på en mycket positiv trend, med en ökning på 13,5 procent jämfört med föregående år. Detta trots att leveranskedjan fortsatt dras med störningar.

Analysföretaget IDC tror att tillväxten kommer att forsätta öka och räknar med att 90 miljarder dollar investeras i molninfrastruktur under 2022, vilket innebär en ökning med 21,7 procent.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.