Relacom får fylla Borås med fiber

Fiberoptiska nät Relacom har tecknat ett ramavtal med Borås Stad för leverans av den omfattande utbyggnaden av fibernätet i Borås.

Utbyggnaden av högpresterande fibernät går snabbt i Sverige. Igår skrev vi om hur Jönköpings kommun planerade att inom något år ha byggt ut sitt stadsnät Wetternet till att omfatta över 90 procent av kommunens hushåll och företag. Nu meddelar Borås Stad att man tecknat ett avtal med Relacom för att åstadkomma samma sak. För närvarande är cirka 700 arbetsplatser och 9 000 privata hushåll anslutna till Borås stadsnät Splitvision. Enligt planerna ska omkring 400 kilometer fiberkabel grävas ner under de kommande sex åren. Därmed kan ytterligare ca 20 000 fiberanslutningar göras. När utbyggnaden är klar 2020 skall minst 90 % av hushållen och företagen i Borås Stad ha tillgång till minst 100 Mbit/s.

Avtalet, som löper på tre år (med en möjlig förlängning på ytterligare två år), innebär att Relacom kommer att vara totalentreprenör och leverera allt från projektering till den fysiska kabeldragningen och inkoppling av kunden. Enligt Splitvisions plan kommer utbyggnaden av fibernätet ske i två till tre större omgångar per år. För att klara av den snabba utbyggnadstakten kommer flera entreprenörer att dela på uppdragen.

– Inom Relacom har vi en mångårig erfarenhet av fiberinstallationer. Avtalet med Splitvision är ett viktigt steg i vår fortsatta fibersatsning och ett kvitto på vår starka ställning på den här marknaden, säger Relacoms kundansvarige Mats Fallsberg.

Splitvisions stadsnätschef David Björklund är också nöjd med det nya avtalet.
– Vi är glada över att under de kommande åren få erbjuda ännu fler Boråsare tillgång till nästa generation samhällsviktiga infrastruktur. Samarbeten med professionella partner är en viktig faktor i genomförandet av utbyggnadsplanen.

Splitvision, som är ett affärsområde inom kommunägda Borås Elnät AB, räknar med att investera 450 miljoner kronor i det nya nätet fram till 2020.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.