Reservnoder ger robustare stadsnät i norr

Bredband Ett kostnadseffektivt sätt för att göra stadsnäten mer robusta. Nu har PTS och Svenska stadsnätsföreningen tagit fram ett standardiserat koncept för transportabla reservnoder. 

Reservnoder ger robustare stadsnät i norr

I Sverige så står stadsnäten för en stor del av det fiberanslutna internet och i landet har vi över 200 olika stadsnät. För att säkra driften och se till att avbrott och störningar inte ska ge för stora konsekvenser har man nu på Svenska stadsnätsföreningen med stöd av PTS tagit fram ett koncept för reservnoder. Resurser som kan gå in och lösa tillfälliga problem.

– Vår bedömning är att finansieringen av reservnoder är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till att de svenska stadsnäten blir än mer robusta. Fler reservnoder till stadsnäten är ett led i vårt arbete med att öka förmågan att hantera svåra påfrestningar på samhället, säger Ove Landberg, chef på PTS avdelning för säker kommunikation.

Konceptet som omfattar både teknisk utformning och rutiner är standardiserat vilket innebär att de ska fungera i alla regoner. Och genom att de är likadan – så kan stadsnätsägaren landet över samarbeta samt låna ut noder till varandra vid behov.

Norrbotten och Västerbotten först ut

I ett första steg har PTS finansierat framtagningen av två uppsättningar reservnoder som kommer förvaltas av IT Norrbotten respektive Umenet.

– I en glest befolkad region med långa avstånd, men med höga krav från samhälle och näringsliv, är högsta digitala tillgänglighet en avgörande förutsättning. För oss som regionalt nät och för stadsnäten i Norrbotten är PTS framsynta robusthetsarbete avgörande för att möjliggöra högsta digitala robusthet och uthållighet, säger Tomas Sundström, vd på IT Norrbotten.

PTS planerar för ytterligare finansiering av reservnoder som ska placeras i andra delar av landet och pengarna tas från myndighetens årliga anslag.

– Intresset för att säkerställa robusta och säkra bredbandsnät har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi är glada över att både myndigheter och lokala nätägare har visat ett stort engagemang i den här frågan och att vi nu kan genomföra den här satsningen, säger Jimmy Persson, säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.