Rfid ska utmanas med ny global standard

Mobiloperatörer vill samarbeta för att ta fram en ny global standard som möjliggör kommunikation på korta avstånd via mobiltelefoner. Initiativet leds av mobiloperatörerenas globala intresseförening GSM Association.

Samarbetet gäller så kallad near field communications, NFC. NFC är ett radiofrekvenskommunikationssystem för korta avstånd. Med det menas trådlös teknologi på korta avstånd som möjliggör en rad ”kontaktlösa” applikationer som i sin tur skulle kunna öppna för en stor ny mobil marknad. En utveckling av NFC-standarden sker för tillfället i regi av NFC Forum, bestående av tillverkare, teknikföretag och bankorganisationer, och ETSI, European Telecommunications Standard Institute.

GSMA, som är medlem i NFC Forum, anser att mobil NFC kan påverka en del olika områden. Genom att implementera tekniken skulle användarens mobil kunna tjäna som personlig betal- och biljettenhet. Man skulle inte bara kunna betala för transport via tåg, buss eller tunnelbana utan också få auktoriserad tillgång till bland annat konserter, festivaler eller sportevenemang. Andra tänkbara tjänster är leverans och överföring av personliga data samt betalningar över nätet.

Whitepaper tas fram

I dagsläge arbetar totalt 14 operatörer, bland andra Telenor, Teliasonera, Vodafone och Tre, med att utveckla affärscase och användarkrav för NFC. Dessa kommer att infogas i ett whitepaper som lämpliga standardiseringsorganisationer som NFC Forum och ETSI tar hänsyn till i sitt arbete.

Genom implementering av NFC i mobilens sim-kort skulle man enkelt kunna bygga ut relationen mellan användare och operatör som redan finns i och med att mobilens sim-kort innehåller användarprofil- och information. GSMA anser att NFC-teknologin, om den integreras i sim-kortet, har potentialen att kombinera mobiltelefonens ständiga tillgänglighet med en rad olika tjänster av global dragningskraft.

Redan idag används en del kontaktlösa tjänster kommersiellt och enligt GSMA skulle en tydligt definierad standard för mobil NFC säkerställa ett stabilt system och internationell interoperabilitet. Detta skulle i sin tur bidra till en anpassning till massmarknaden som medför skalfördelar.

– Interoperabilitet och standardisering är grundläggande faktorer för en framgång på den mobila marknaden. NFC öppnar ett stort antal möjligheter och vi har ansvaret att säkerställa att hela mobilindustrin samarbetar för att förverkliga sin potential, säger GSMAs Alex Sinclair.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.