Rikspolisstyrelsen väljer Fiberdata

Rikspolisstyrelsen har tecknat ett avropsavtal med Fiberdata. Avtalet gör Fiberdata till huvudleverantör av kommunikationsutrustning för korskopplingsrum till myndigheten. Utrustningen som används i korskopplingsrum med hjälp av HP ProCurve-serien, blir därmed standard inom Polisen i hela Sverige. Avtalet gäller från december 2004 och hela 2005 och beräknas vara värt mellan 8 och 10 miljoner kronor.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.