Rutinerad duo ser potential till förbättringar

Konsulter Kent Sävåsen och Peter Cederwall startar konsultbolag 2improve. De rutinerade rävarna ser stor potential till förbättringar i hur företagskommunikation köps och implementeras och lovar att dela med sig av kunskapen i högre grad än konsulter vanligen gör.

Peter Cederwall och Kent Sävåsen vill att 2improve ska växa i stabil takt.
Peter Cederwall och Kent Sävåsen vill att 2improve ska växa i stabil takt.

Kent Sävåsen är upphovsman till kommunikationsplattformarna Vakans och senare Vision 80/20, som placerades i Visionutveckling. 2012 lämnade han leverantörsrollen och blev regionchef Sydväst och seniorkonsult hos Telemanagement.

– Jag är kundintensiv och har trivts oerhört bra på Telemanagement, säger Kent Sävåsen som redan skiftade över till en fri projektledarroll med uppgift att hantera de svåraste kundärendena de sista åren på Visionutvecking.

Även hans nya kollega Peter Cederwall har en bakgrund i det ekosystem runt telefonin som blivit typiskt för Skandinavien. Han var marknadschef på Netwise innan han startade egen konsultverksamhet i Concall för 14 år sedan.

Ti: Ni är två veteraner inom företagskommunikation. Varför startar ni konsultbolaget 2improve?

– Jag har själv sett under uppdrag hos kunder de senaste två åren, exempelvis i Trollhättan som det skrivits en del om, att det finns en klar förbättringspotential. Både i hur man skriver avtal och etablerar modeller för samverkan mellan kunder och leverantörer. Vi tror oss kunna bidra här utifrån våra erfarenheter, säger Kent Sävåsen.

Även privata sektorn

Enligt Peter Cederwall vill de jobba med kunder i alla olika faser.

– Det kan handla om förstudier, upphandlingsunderlag, anbudsprocessen, att skriva avtal och inte minst att få till en bra samverkansmodell med leverantörerna.

2improve tänker inte ge sig in i den typ av upphandlingskonsulting som bygger på arvode efter nivån på gjorda besparingar:

– Nej. Och många frågar efter fast pris, men vi vill så långt det går ta uppdrag enligt överenskommen tidsdebitering. Det är bäst för båda parter, säger Peter Cederwall.

Från start ligger fokus ganska mycket på den offentliga marknaden och de nya ramtalen för KST och fasta och mobila operatörstjänster. Men över tid tror 2improve-konsulterna på en lika stor andel uppdrag hos privata företag som offentliga verksamheter.

”Inte så där hemliga”

Ti: Ni ska även köra utbildningar, vad är tanken bakom det?

– Vi har en uttalad ambition att dela med oss av kunskap och smarta tips som stärker kunderna. Vi vill inte vara så där hemliga som konsulter ofta är för att få ta hand om allt arbete själva. Utbildningar är ett sätt att göra det. Första paketet är inriktat på upphandlingar och de nya offentliga ramavtalen, berättar Kent Sävåsen.

Denna ”crash course” i telekomupphandling kommer bland annat att gå in på vilka nya möjligheter som kommit med de senaste ramavtalen och hur man ser till att nyttja dem. Nästa utbildning är tänkt att fokusera mer på implementationsdelen.

Ti: Hur ser ambitionerna ut för det nya bolaget?

– Det viktiga är att vi levererar kvalitet och kan bygga kring gemensamma värderingar, men ambitionen är helt klart att expandera. I affärsplanen ligger att vi ska vara tio anställda om fem år, säger de båda herrarna unisont och deklarerar att de redan har hunnit ha mycket kul och utbyte av att arbeta tillsammans.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.