Så använder svenskarna internet

Internet Mindre Facebook, mer video och allt större hemmajobb.
Internet präglar en stor del av vår vardag – det framgår i årets rapport från Internetstiftelsen.

Så använder svenskarna internet

I dag har så gott som alla svenskar (98 procent) tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Så nu handlar det inte längre om de som har och de som saknar – utan snarare hur stor användare man är.

I Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2018” visar det sig även att sällananvändare drabbas av ett slags utanförskap.

Så vad kan man då utläsa ur undersökningen? Jo, till exempel tittar nästan alla upp till 25 år på Youtube, så gott som alla som är hemma med barn e-handlar, och i stort sett varenda student googlar. Förvisso är det här inte förvånande, för utvecklingen har pågått länge. Men det blir även allt tydligare att generationerna glider isär. Fortfarande finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som inte är dagliga användare – de allra flesta är äldre.

– I vår uppkopplade värld är det lätt att glömma att många användare fortfarande är nybörjare på internet. De som planerar morgondagens samhälle och utvecklar digitala tjänster behöver inte bara ta hänsyn till huruvida en viss målgrupp använder internet, utan också hur ofta den gör det – och hur erfaren den är, säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen.

”Har svårt att behålla engagemanget”

I rapporten framgår det att 83 procent använder sociala medier, vilket är en ökning med två procent från i fjol. Av dessa är 63 procent dagliga användare vilket i sin tur är en ökning på 13 procent på ett år. Facebook är det populäraste, men användandet har planat ut och aktiviteten minskar. Det är numera inte ens 40 procent som säger sig skriva egna eller dela andras inlägg.

– Facebook tycks ha svårt att behålla engagemanget hos sina användare. I stället för att vara ett privat nätverk där man pratar med sina vänner har Facebook blivit en allt bredare plattform, vilket kan ha gjort att lusten att dela med sig av privata tankar och bilder minskar, säger Måns Jonasson.

Instagram används av 60 procent av internetanvändarna och är den tjänst som ökat mest under året. Snapchat fortsätter också att växa men är fortfarande främst de ungas tjänst. 97 procent av flickorna på högstadiet använder Snapchat. Mest har användningen vuxit i åldersgruppen 26 till 35 år där nu över hälften (52 procent) använder Snapchat.

Andra nyheter ur rapporten

Barn och internet – vart fjärde spädbarn använder internet

 • För första gången mäter undersökningen hur barn under två år använder internet. När frågan ställs till deras föräldrar uppger var fjärde med ett spädbarn 0–12 månader, att barnet använder internet.
 • Bland ettåringarna använder nära två av fem internet. Från två års ålder använder fler än hälften av barnen internet varje dag. Att titta på video är den populäraste aktiviteten.
 • Vid 7 års ålder börjar fler och fler barn (38 %) ha tillgång till egen mobiltelefon. Från 10 års ålder har 9 av 10 en egen mobiltelefon (88 %).

Lyssna och titta – Populära tjänster ökar betalningsviljan

 • För första gången uppger fler än hälften, 53 procent, att de betalar för film på nätet.
 • Fler än hälften av internetanvändarna, 55 procent, betalar för en musiktjänst på internet. Nästan alla av dem (97 %) lyssnar på Spotify.
 • 51 procent uppger att de lyssnar på poddar. I åldersgruppen 16–25 år är det vanligare att lyssna på poddar än både radioapparat och internetradio.

Tillgång – Utbyggnaden av fiber bromsar in

 • Efter ökningar av fiberuppkopplade hushåll på både 7 och 12 procentenheter de senaste åren verkar utbyggnaden av Sveriges fibernät till hushållen ha bromsat in. Endast två procentenheter fler fick tillgång till fiber i hushållet mellan 2017 och 2018. 

Arbete – en majoritet suddar ut gränsen mellan jobb och fritid

 • 7 av 10 använder internet för att arbeta hemifrån.
 • Drygt hälften (53 %) av de som använder internet på arbetet läser arbetsrelaterad e-post under semestern.
 • 86 procent använder internet på arbetet för privata ändamål.

Information och källkritik – var tredje har fått utbildning

 • Två av tre unga (upp till 25 år) har fått utbildning i källkritik. Bland 35-45-åringar har siffran sjunkit till 35 procent och i de äldsta åldersgrupperna är det mindre än var tionde. 
 • 97 procent söker information på internet. 61 procent googlar varje dag.
 • Självförtroendet att hitta sökord när man söker på nätet har minskat. 2017 ansåg 62 procent helt och hållet att det var enkelt att hitta rätt sökord när de söker på nätet. I år har siffran sjunkit till 47 procent.
 • 85 procent använder Wikipedia. 

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!