Krönika: Så blir ni framgångsrika i den nya hybrida miljön

krönika Den hybrida arbetsmiljön är här för att stanna. Nu måste vi välja tekniklösningar som kan stöpa om inte bara våra arbeten utan också våra liv. Det skriver Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo.

Krönika: Så blir ni framgångsrika i den nya hybrida miljön

Under det senaste året har vi sett ett högskaligt anammande av teknik som har ändrat var och hur vi arbetar, umgås och studerar. Denna omställning har gjort det möjligt för oss att förändra vår vardag. En undersökning från KPMG visar att 87 procent av arbetsgivare världen över säger att de kommer att behålla en hybrid arbetsmiljö permanent – det vill säga inte endast under den rådande pandemin. Och här kommer den teknik vi använder att spela en central roll i att skapa effektivitet och möjligheter som stöper om inte bara våra arbeten utan också våra liv.

Den hybrida modellen är vinnaren

Under det senaste året har vi pratat med tusentals anställda och chefer inom en mängd olika branscher för att bättre förstå vilka trender de tror kommer att forma framtidens sätt att arbeta på. Och deras respons var tydlig. Medan 83 procent av beslutsfattarna inom IT-frågor förväntar sig att anställda kommer att spendera hälften av sin arbetstid arbetandes hemifrån efter pandemin, säger en majoritet (60 procent) av de anställda att de föredrar att arbeta hemifrån, och 70 procent säger att denna nya flexibilitet stärker deras nöjdhet med jobbet. Många kommer inte vilja åka tillbaka till kontoren alls.

Detta sätt att arbeta har sina fördelar. Tidiga studier visar att produktiviteten ökar när anställda arbetar hemifrån. Det visar sig också att många beslutsfattare planerar att dra ner på storleken på sina kontor, vilket också gör det möjligt att sänka kostnader. I stort sett varje verksamhet letar nu efter olika sätt att fånga det bästa av två världar – det smidiga umgänget och den personliga kontakten då man sitter på samma kontor blandat med flexibiliteten, kostnadsbesparingarna och effektiviteten i distansarbete.

Denna omställning kommer inte att gå snabbt och vi kommer behöva se över de verktyg vi har för att fullfölja detta. Oavsett om det gäller fullt utrustade arbetsplatser, smidiga laptops, skärmar, tillbehör eller mjukvarulösningar så kommer såväl företag som individer behöva investera strategiskt för att uppnå en smartare och annorlunda arbetsupplevelse, där våra enheter alltmer blir det lim som håller ihop det nya ekosystemet som utgör vårt arbetsliv. Redan nu kan man se hur ny teknik utvecklas som kommer att göra den nya hybrida arbetsplatsen annorlunda jämfört med våra traditionella kontor.

En omstöpning av arbetsplatsen

De flesta anställda och arbetsgivare skulle nog hålla med om att 100-procentigt distansarbete inte är rätt väg för alla. Den fysiska arbetsplatsen kommer fortsätta spela en viktig roll vid samarbete, synkronisering av arbetsuppgifter och upprätthållande av en god företagskultur. Frågan är dock – vad kommer att locka arbetstagare att komma tillbaka till kontoret?

Svaret är att skapa en plats som människor vill återvända till. Anställda behöver känna att de kan åstadkomma något ytterligare på kontoret som de inte kan i hemmet. Till exempel, om anställda roterar mellan olika ställen på kontoret kan det vara läge att ta bort fasta skrivbordsplatser. I denna nya arbetsmiljö kan anställda betrakta hemmet som den plats där de har sin fasta arbetsplats, och endast packa lätt då de ska till kontoret.

Arbetsmiljö helt utan sladdar

Föreställ dig att varje arbetsplats på kontoret, inklusive i konferensrummen, har skärmar som direkt känner igen den anställde som slår sig ner och då ger den anställde direkt tillgång till sin egen virtuella arbetsplats, inklusive dokument och inställningar. Föreställ dig också att miljön är sladdfri – varje skrivbord kan ha trådlös laddning av de enheter som används och till och med kontaktlös laddning av smarttelefoner. På detta vis blir den nya post-pandemiska arbetsplatsen mer gynnsam för produktivitet.

Och det finns fler möjligheter. Många anställda som arbetar på distans har nu två eller fler skärmar att sätta upp. Men vad sägs om tre, fyra eller till och med fem skärmar? Anställda som arbetar på distans kan nu använda skärmar genom lätta, smarta AR-glasögon som utökar synfältet till fler skärmar som gör det möjligt med ett såväl mångsidigt som avskilt sätt att arbeta.

Dessa är alla koncept som vi nu undersöker på Lenovo, då vi försöker föreställa oss hur smart teknik kan stötta anställda genom denna digitala transformation. Och detta är endast toppen på det hybrida isberget i väntan på 5G och de möjligheter som kommer att komma med molntjänster, AI och AR. Och precis som den digitala transformationen så är det hybrida arbetslivet här för att stanna. Och de som är först med att anamma det kommer också vara de första att åtnjuta de fördelar som kommer med ett framtidssäkrat arbetssätt för många år framåt.

Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.