Så förändras ERP-systemen av ai: ”Vi är fortfarande i den första vågen”

AI Generativ ai är på väg att förändra ERP-systemen i grunden. Vi har pratat med Rafael Artacho som produktchef på Unit4 om utvecklingen och om hur framtidens affärssystem kommer att se ut.

Så förändras ERP-systemen av ai: ”Vi är fortfarande i den första vågen”

Mer eller mindre varenda bransch utforskar just nu möjligheterna med generativ artificiell intelligens. ERP-leverantörerna är inget undantag.

– Alla stora spelare i vår bransch investerar i ai. Jag såg nyligen siffror som pekar på att 75 procent av företagen redan investerar generativ ai och att 88 procent av företagen tror att ai kommer att påverka deras verksamhet under de kommande åren, men vi är fortfarande i den första vågen, säger Rafael Artacho som är produktchef på Unit4.

Den första generativa ai-vågen har för ERP-leverantörerna handlat mycket om möjligheterna som kommer med bättre chatbotar.

– De kan svara på frågor, lösa uppgifter och ge personliga rekommendationer på ett sätt som helt enkelt inte var möjligt med tidigare tekniker och dessa har bäddats in ERP-systemen.

Unit4 har jobbat mycket med automatiserad innehållsgenering.

– Så vi genererar alla typer av rapporter, sammanfattar data, skapar bättre beskrivningar och så vidare. Vi jobbar på att ta fram en karriärcoach baserad på detta som är helt automatiserad och som kan sammanfatta feedback på ett fantastiskt sätt. Sen har vi också börjat använda ai för att tolka ekonomiska rapporter.

Vad tror du vi kommer att få se i den andra ai-vågen?

– Just nu skulle jag säga att vi som bransch bara har skrapat på ytan och byggt ganska uppenbara användningsfall. I den andra vågen kommer vi att få se en djupare förändring.

– Nu håller vi på att att helt ersätta repetitiva manuella uppgifter som brukade göras av användarna själva. Vi försöker replikera detta med denna nya teknik.

Så till exempel, för att känna igen informationen på en faktura, använder vi OCR (Optimal Character Recognition, red. anmn) eller så använder vi generativ ai för att sammanfatta ett kontrakt.

Rafael Artacho tror att dessa processer kommer att förändras.

– Det kommer att bli stora förändringar i komplexa lösningar som involverar flera system. Här kommer orkesteringsmöjligheterna med ai att verkligen göra skillnad och förändra hur vi arbetar idag.

Unit4:s har i flera år arbetat efter en vision om headless ERP.

– Vårt förhållningssätt till intelligent automation handlar inte om att ersätta det mänskliga, utan tvärtom om att förstärka den mänskliga aktiviteten.

Utgångspunkten är enligt produktchefen att bara fokusera på verkliga användarproblem.

– Vi börjar med att förstå användarnas behov. Vad frustrerar dem i dagsläget och vad tycker de om? Den informationen använder vi sedan till att identifiera de mest effektfulla usecasen för automatisering.

Rafael Artacho tror att nyckeln för att lyckas med sin ai-strategi är att vara pragmatisk.

– Det finns en frestelse med denna hype att verkligen använda ai bara för att

eller i marknadsföringssyfte. Men detta är något vi undviker. Vi använder bara ai när traditionella metoder inte räcker till och tekniken verkligen tillför värde för våra kunder.

Skiljer sig era kunders krav mycket beroende på vilken bransch de verkar i?

– I grund och botten skulle jag säga att det är ganska likt. Deras huvudkrav är att vi ska hjälpa dem höja sin produktivtet. De vill ge sina team rätt verktyg för att effektivisera verksamheten och höja sin prestanda. Ofta handlar det så klart om automatiseringar.

Hur tror du framtidens ERP-system kommer att se ut?

– Det kommer vara i stort sett osynligt. Alla repetitiva standardiserade uppgifter kommer tas över av systemet och människan kommer bara behöva komma in i slutet.

– Precis innan systemet ska skicka ett inlägg informeras användaren om situationen. Den behöver inte agera på något sätt men den är informerad.

Och vad kommer det innebära?

– Användarna kommer kunna hämta information när som helst och kommer bara behöva vara involverade när det behövs. Användarupplevelsen kommer att bli otroligt mycket bättre vilket också kommer förbättra produktiviteten.

Rafael Artacho tror också att vi kommer få ett annat förhållningssätt till data.

– Förhållandet till datan kommer att vara annorlunda. Användaren kommer att kunna fatta bättre beslut eftersom informationen kommer att vara tillgänglig på vilken enhet som helst när man verkligen behöver den.

– Jag tror ERP-systemen bli som ett personligt produktivitetsverktyg där individerna kommer att använda systemet på olika sätt men med samma syfte. Att uppnå sina mål.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.