Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Så gjordes uträkningen om hur mycket Huawei-beslutet kostar

5g-auktion Huawei har betalat för flera undersökningar som visar hur mycket PTS beslut att utesluta den kinesiske jätten kostar samhällen. Telekom idag har intervjuat Petri Rouvinen som ligger bakom en av dem.

Så gjordes uträkningen om hur mycket Huawei-beslutet kostar

Rättsprocessen pågår för fullt och Petri Rouvinen är inte inblandad i den. Han är ekonom på den finska advokatbyrån Avance som har Huawei som kund.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

Med en lång historia av kartläggningar tidigare som forskningsdirektör på ETLA för till exempel Nokia och Vinnova var det han som tidigare i höstas fick uppdraget att räkna på flera marknader vad det skulle kosta att inte låta den kinesiske leverantören få leverera ny utrustning samt att ersätta tidigare installerad utrustning innan 2025.

– Uträkningen har tre delar. Den första har jag gjort själv där jag fått uppgifter från Huawei om hur många enheter som finns installerade och sedan har jag räknat på vad det kostar att köpa in ersättningsprodukter samt arbetet för att byta ut enheterna. Det är många tusentals enheter som ska ersättas och totalt blir det en kostnad på 9,7 miljarder kronor.

Han har tagit fram en mycket detaljerad uträkning vad allt kostar rad för rad, men i den rapport som Huawei har offentliggjort är allt sammanslaget till mer övergripande kostnader. Petri Rouvinen kan inte gå in mer i detalj om uträkningen än så.

Det är inte offentliggjort hur mycket utrustning från Huawei som de fyra stora operatörerna, varav två samarbetar, skulle bli tvingade att byta ut om PTS beslut kvarstår efter domstolsprövningarna. Vad kan du berätta om det?

– Jag har de siffrorna, men minns inte direkt hur stora enheter det handlar om på rak arm. Generellt kan man säga att en operatör har väldigt mycket utrustning och skulle dra på sig väldigt mycket kostnader. En har nästan ingenting och de andra två ligger någonstans mittemellan.

Hur ser du på de kostnaderna?

– Det är ju väldigt stora kostnader som de inte kunde förutse när valen att köpa in utrustning gjordes. I första skedet får ju operatörerna betala, men i slutändan blir det ju kunder och företag som får ta kostnaden. Jag tror att det kanske kommer samma diskussion i Sverige som i Finland där skattepengar betalar för en del av detta skifte.

De andra stora kostnaderna som Petri Rouvinen har med i sin uträkning har han inte gjort själv. Här hänvisar han till främst Oxford Economics, som även det är en rapport som Huawei har beställt.

Det handlar om kostnader för minskad konkurrens när Huawei inte får delta i upphandlingar, utan att operatörerna får välja mellan Ericsson och Nokia istället. Oxford Economics beräknar att detta kostar 6,7 miljarder kronor.

– Jag tycker att det låter rimligt att det blir ungefär 20 procent dyrare när en ledande tillverkare inte får vara med, säger Petri Rouvinen. Man kan titta på UK där man nu avsätter väldigt mycket pengar till forskning för att främja konkurrensen så att man inte blir beroende av Ericsson och Nokia.

I USA har Huawei ganska länge nu inte fått vara med och leverera till näten. Hur har det påverkat priserna där?

– Där har det inte påverkat så mycket, men det är en väldigt speciell marknad där det generellt är ganska dyrt att bygga mobil infrastruktur. Jag tror inte att man kan dra så stora slutsatser för resten av världen utifrån det.

Den tredje kostnaden är förseningen som det eventuellt innebär för svensk 5g-utbyggnad med färre leverantörer. Här hänvisar Petri Rouvinen till modeller som andra har tagit fram som visar att det skulle innebära kostnader på uppemot 90 miljarder kronor. Han tycker att summan är hög, men rimlig.

Vad tycker du om kostnaderna generellt?

– Jag är tydlig med att jag har fått betalt av Huawei för den här rapporten. Men jag tycker att det är konstigt att det inte finns några dokument hos PTS som visar att man har räknat på kostnaderna för att byta ut massor av utrustning. Det tycker jag att man borde ha gjort.

Petri Rouvinen lyfter även fram en till aspekt i sin rapport. Det handlar om säkerhetsfrågorna och ekonomen med det stora digitaliseringsintresset säger:

– Beslutet från PTS påverkar cybersäkerheten väldigt lite, tror jag. Det man vet är att alla nya tekniker har issues och att man likna det vid schweizerostar med bakdörrar. Vad vi vet så har USA försökt hitta en smoking gun i 10 år hos Huawei utan att ha hittat något. Det talar för att det inte finns någon.

Hur tycker du att man ska tänka med säkerheten?

– Säkerhet är en komplicerad fråga där näten bara är en del idag med virtualiserade nätverk som jobbar med container-system där datan bara finns i containern. Man behöver tänka på helheten där och ha samma förutsättningar för såväl hård- som mjukvara. För näten så vore det enklare och tydligare om man gick igenom del för del och förklarade vad som krävs och sedan har en tydlig övervakning i de delarna. Säkerhet är viktigt.

Till sist. Hur tror du att det går i domstolarna?

– Det är en svår fråga och jag behöver fundera på hur jag ska formulera mig, säger Petri Rouvinen.

– Det finns helt klart en risk att det blir ett tufft beslut för Huawei som i slutändan kan påverka företaget och de 200 000 anställda negativt. Det blir nog någon form av restriktion, men jag hoppas att det i så fall är betydligt tydligare och mer avgränsat än vad det första beslutet var.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!