Så hävdar sig Tre i kampen om mobildata kring rörelser

Mobildata Allt fler kunder efterfrågar operatörernas data kring rörelser. Tre hävdar att deras styrka är att man på kort tid kan anpassa sig efter nya önskemål.
– Vi kan snabbt bygga en produkt utifrån någons specifika behov, säger Marc Rappe, ansvarig för mobila insikter.

Så hävdar sig Tre i kampen om mobildata kring rörelser

Med hjälp av anonymiserad data från operatörernas mobilnät har vi kunnat följa svenskarnas rörelser under pandemin. Men allt fler inser att tekniken kan ge ett tämligen exakt beslutsunderlag inom en bredd av områden. Marc Rappe är ansvarig för mobila insikter på Tre. Han konstaterar att Telia är deras stora konkurrent på området – men på vilket sätt utmärker sig då Tre?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår unika digitala Premium-tjänst öppen bara för prenumeranter.
  • Ett nischat nyhetsbrev för just ditt intresseområde; Professional eller Contact Center.
  • Full tillgång till vår digitala kunskapsbank med över 16 000 artiklar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Jag tror att vi kan anpassa våra produkter på väldigt kort tid. Vi har ett stort team på Irland som jobbar med det här, med analytiker och databasexperter, så vi kan snabbt bygga en produkt utifrån någons specifika behov. Sedan är mitt intryck att vår partner Teralytics  är absolut bäst i världen på analys av den här typen av mobildata och mänsklig rörelse. Jag tror att vi är snabbfotade, precis som vi försöker att vara i allt annat, säger Marc Rappe.

Tar sig ner på väldigt lokal nivå 

Han understryker att datan är anonymiserad och aggregerad. Tres observationer kan ta sig ner på en väldigt lokal nivå, lite beroende på hur tätt basstationerna är placerade. En stor nytta med mobildatan är att man kan hjälpa lokal- och regionaltrafik att planera sina linjer utifrån hur folk faktiskt rör sig. Man kan även planera var annan infrastruktur ska ligga,  som elbilsladdare eller bensinstationer – men Rappe ser även potential för att undersöka flödet på vägarna.

– En grej skulle kunna vara att räkna biltrafik istället för att ha ”snören” över vägen, för att förstå var människor kör. Och genom att blanda lite olika tekniker kan man kan se det ganska exakt, säger han.

Kan zooma i Sverigekartan

Ett annat givet område är turism. Tre har redan en färdig produkt för turism som ännu inte används i Sverige men väl på andra av bolagets marknader.

– Där talar vi om vad vi tror att man vill veta som turistorganisation. Hur länge stannar folk?  Hur kom de till Sverige? Vi tittar också på nationell turism där vi kan se hur svenskarna rör sig under en viss period. Vi har ett verktyg från Teralytics som visar en Sverigekarta och en massa pilar mellan olika platser. Där kan du välja en region, en kommun eller ett ännu mindre område – det beror på hur mycket du zoomar i kartan, säger han.

Använde datan inför brobygget

Och de utgår inte bara från antalet Tre-kunder, utan man extrapolerar beroende på hur den egna marknadsandelen ser för olika orter. Datan kan även vara till hjälp vid stora infrastrukturprojekt. Danmark använde Teralytics-kartan när de utredde bygget av en ny bro till Tyskland. Då kunde man mäta hur trafiken ser ut i dagsläget hela vägen från Sverige, och förutspå vad effekten skulle bli på trafiken.

Varifrån kommer besökaren?

En annan användbar aspekt är att man kan titta på var folk som besöker en viss plats kommer ifrån, inte minst för detaljhandeln. Rappe ger exemplet att man ska öppna en butik och vill ha en viss sorts kunder – då kan man försöka hitta en plats där folk från en viss typ av områden befinner sig på dagarna. Det kan även vara ett köpcentrum eller hotell i Kungälv som vill veta vad de har för upptagningsområde.

– Då kan vi hjälpa dem att se huruvida det lönade sig  att marknadsföra sig i lokalpressen i Borås. Hade det någon effekt – kom det några boråsare? Det innebär att man inte behöver göra lika mycket  enkäter, säger Marc Rappe.

I England har Tres ägare även elnät i produktportföljen, och genom att blanda datan kan men exempelvis se hur elnätet påverkas när folk skaffar elbil och var det kan behöva stärkas upp.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.