Så kan autonoma nätverk skapa nya affärsmodeller för operatörerna

Nätverk Fredrik Nyberg på Capgemini tror att mer autonoma nätverk kan bli operatörernas räddning på vägen mot nya affärsmodeller och långsiktig tillväxt. Vi har pratat med honom om varför, utmaningarna med transformationen och framtiden för branschen.
 

Så kan autonoma nätverk skapa nya affärsmodeller för operatörerna

De senaste åren har telekomoperatörer världen över brottats med sviktande lönsamhet och vikande tillväxtsiffror. Trots att många aktörer, inte minst i Sverige, stått för stora investeringar i både spektrum och infrastruktur har det hittills varit svårt för operatörerna att lyckas kommersialisera på sina 5g-utrullningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

 – Det finns en väldig kraft och potential i 5g. Inte minst med standalone. Men nu behöver operatörerna börja kapitalisera på sina väldigt tunga investeringar, säger Fredrik Nyberg som är Nordenchef på Capgemini Engineering.

 En av operatörernas största utmaningar är enligt honom att man inte kommit tillräckligt långt med sina automatiseringsresor. I synnerhet på nätverkssidan.

– Telekombolagen sitter med otroligt mycket legacy och behöver nu gå från att reaktivt hantera incidenter till att proaktivt göra det. Något som är möjligt tack vare ai och maskininlärning.

 – Verizon gjorde en undersökning som visade att mellan 70 och 80 procent av deras incidenter på nätsidan var snarlika. Kan hanteringen av dessa då automatiseras finns det väldigt mycket tid och resurser att spara.

 Capgemini har nu släppt en rapport om autonoma nätverk, där nätverk klassificeras på en fem-gradig skala utifrån hur autonoma de är. L0 innebär att all hantering av nätet fortfarande består av manuella processer och L5 att det är helt autonomt. De flesta operatörer ligger idag antingen på nivå L1 eller L2.

 –  Men redan 2028 satsar en majoritet av operatörerna på nivå 3 och flera stora operatörer ända uppe på nivå 4. Alla inser att det här är vägen framåt. Det är en no brainer.

 Den europeiska marknaden ligger längst fram när det gäller autonoma nät. I Europa är 53 procent av mobilnäten på L2 att jämföra med 23 procent i Nordamerika och 25 procent i Asien.

 Sverige ligger längre fram med 71 procent av nätet på L2. Även om det krävs investeringar från operatörerna för att göra nätverket ännu mer intelligent och autonomt så kommer kalkylerna i de flesta fall att snabbt gå ihop enligt Capgemini-toppen.

 – Våra beräkningar pekar på att tco:n (total cost of ownership) för att äga ett nät sjunker med ungefär 30 procent.

Skapa värde för kunderna

Resurserna som frigörs av att manuella processer automatiseras kan operatörerna sedan använda till att skapa mer värde för kunderna.

 – Operatörerna kan klättra i värdekedjan genom att erbjuda slicing och dylika 5g-tjänster där de klarar av att garantera höga hastigheter och väldigt bra prestanda. Sen tror jag vi kommer få så mycket nya innovationer också.

 Fredrik Nyberg tycker att telekomsektorn kan hämta inspiration från en annan bransch som genomgått en stor transformation de senaste åren.

 – Om du tittar på den resa bilbranschen har genomgått de senaste åren när du gått från att sälja bilar via återförsäljare med stort fokus på hårdvaran,  till idag mer sälja bilar direkt till kund och där värdet drivs av mjukvara och tillhörande tjänster. Nu behöver telekombolagen en motsvarande transformation.

När allting från byggnader och fabriker till hela städer ska kopplas upp och bli smarta kommer konnektivitet att bli mer centralt.

 – Analytiker pekar på en tvåsiffrig IoT-tillväxt årligen framåt. Det finns ett jätteintresse för det här ute i industrierna och operatörerna har en jättechans att vara möjliggörare av utvecklingen mot ett mer uppkopplat och hållbart samhälle.

 Nordenchefen ser just hållbarhet som ett område där operatörerna kan göra mer.

 – Operatörerna kan med mer autonoma nätverk tydligare optimera sin och i förlängningen sina kunders energianvändning. Det går att tillfälligt släcka ner nät där trafiken är låg och så vidare. Operatörerna har en jättemöjlighet att hjälpa företagen med sina net zero-ambitioner.

Ser flera utmaningar

 För att lyckas med omställningen till renodlade IoT-bolag behöver operatörerna övervinna flera utmaningar enligt Fredrik Nyberg.

 – Man behöver dels rekrytera ny kompetens. På samma sätt som bilindustrin gick från att rekrytera diselingenjörer till mer mjukvarukompetens behöver operatörerna nu rekrytera en annan teknisk kompetens än tidigare.

– Dessutom behövs det mycket kraft och ork för att transformera sina organisationer. Men vad är alternativet?

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.