Så många vill gå i skolan i metaverse

Metaverse Nästan hälften av alla unga vill gå i skolan i metaverse och ungefär lika många tror att att de hade mått bättre av att gå i skolan i den virtuella världen. Det framkommer i en undersökning som Samsung och Fryshuset gjort.

Så många vill gå i skolan i metaverse

44 procent av de tillfrågade ungdomarna tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse. Det visar Solve For Tomorrow Report 2023 gjord på uppdrag av Fryshuset och Samsung.

I undersökningen har 4000 unga i Norden tillfrågats varav 1000 är svenskar. Bara 25 procent tror att de skulle lära sig mindre om de gick i skolan i metaverse och bara 29 tror att de hade mått sämre. Medan 39 procent tror att de hade mått bättre om de gick i skolan i metaverse.

– Det är glädjande att se att Sveriges unga ställer sig positiva till den tekniska utvecklingen. Samtidigt uppger 32 procent att de kan påverka den digitala utvecklingen och 33 procent att de är intresserade att jobba med att ta fram nya tekniska lösningar. Det bör vara en målsättning att alla unga känner sig delaktiga, har kunskap om och vara med att påverka digitaliseringen. Här behöver både näringsliv och offentlig sektor jobba närmare tillsammans. säger Elin Wallberg, Director Corporate Marketing på Samsung Electronics i Norden.

 Rapporten visar också att 36 procent kan tänka sig att ha en ai som lärare och att 32 procent tror att metaverse kommer att göra internet till en bättre plats. Endast 14 procent tror att det kommer att göra internet till en sämre plats.

”Ny teknik kan ge bättre skolgång”

 – I tider när många unga har svårare att klara av skolan kan tekniska hjälpmedel som ai och metaverse underlätta. Det skapar större möjligheter att individanpassa skolan och få hemmasittare och elever med hög frånvaro att närvara virtuellt. Med tanke på att många unga anser att exempelvis ai stärker lärandet kan ny teknik vara en lösning till en bättre skolgång i Sverige, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.