Datan visar: Så mycket ökade företagens mobilsurf

Rapport En surökning med 43 procent – samtidigt som samtalen går ner. Enligt Tele2:s data så är trenden tydlig, men coronapandemin har även gjort ett avtryck.

Datan visar: Så mycket ökade företagens mobilsurf
Jessica Levin, afärsområdeschef för små- och medelstora företag på Tele2

Det är för andra året i rad som Tele2 genomför sin undersökning ”Data om Data” där de analyserar sina företagskunders telefon- och datatrafik. Och den klarast lysande trenden är den om att mobilsurf är det som ökar enormt. Från 2018 till 2019 så gick datatrafiken upp med 43 procent.
– I årets rapport kan vi återigen se att mobildata fortsätter att vara väldigt viktigt för våra företagskunder och att datakonsumtionen ökar för varje år, samtidigt som röstsamtal minskar i de flesta branscher. Den ökade dataanvändningen är en megatrend som påverkar alla branscher och företag i hela landet. För oss är det viktigt att förstå hur våra tjänster nyttjas för att bättre kunna guida och hjälpa våra företagskunder och det är därför som vi årligen tar fram den här rapporten, säger Jessica Levin, affärsområdeschef, små och medelstora företag på Tele2.

Mest surfades det inom hotell och restaurang, medan bilmekanikerna var det som ökade mest till 2019. Och surfandet sker till viss del på bekostnad av annan kommunikation. Som helhet ringer alla branscher förutom tandläkare mindre – däremot så har den genomsnittliga samtalslängden ökat något. Ett tecken på att de samtal som rings är av viktigare karaktär.

Även om den nuvarande rapporten tittat på förändring från 2018 till 2019, så har Tele2 även tittat på hur det såg ut i mars jämfört med samma månad 2019. Och då är det tydligt att corona spelar in. För både antal samtal, samt samtalslängd ökade nu jämfört med i fjol.
– Nu när många jobbar hemma ser vi ett annat mönster bland företagskunder som använder mer data än de gjort tidigare.  I mars ökade även antalet telefonsamtal med 6,5 procent jämfört med samma månad 2019 och längden på samtalen ökade med hela 20,7 procent under samma period. Om det här är ett trendbrott som bryter trenden med sjunkande röstsamtal eller om det är en coronaeffekt återstår att se, säger Jessica Levin.

Branscherna som surfar mest

(ökning mellan 2018 och 2019)
1.   Hotell och Restaurang, 542 MB/dag (+63 procent)
2.   Skönhet och frisör, 499 MB/dag (+66 procent)
3.   Bilmekaniker 417 MB/dag (+79 procent)
4.   Bygg, 378 MB/dag (+42 procent)
5.   Åkeri, 305 MB/dag (+41 procent)
6.   Tandläkare 299 MB/dag (+35 procent)
7.   Data och IT 299 MB/dag (+26 procent)
8.   Juristbyråer 226 MB/dag (+9 procent)
9.   Redovisning och Revision 207 MB/dag (+32 procent)
Genomsnitt för alla branscher: 285 MB/dag (+45 procent)

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!