Så optimerar vi den uppkopplade vården

Hälsa Nicole Hill på ALE vill koppla upp patienter, vårdpersonal och sjukvårdens resurser för att utnyttja kraften hos IoT. Här beskriver hon hur sjukvårdens andra digitaliseringsvåg kräver en strategi.

Så optimerar vi den uppkopplade vården

Vården genomgår sin egen digitala omvandling. Ny teknik som kroppsnära enheter, telemedicin och IoT-anslutningar börjar dyka upp på sjukhus, kliniker och vårdhem. Den hjälper till att optimera vårdhanteringen, vilket minskar de genomsnittliga tiderna för sjukhusvistelser och ger patienterna bättre hälsa. De nya enheterna och programmen i sjukvårdens framkant kräver dock att rätt infrastruktur finns tillgänglig. De befintliga systemens begränsningar skapar hinder för användningen av den nya tekniken och svagheterna i säkerheten exponeras, vilket blev tydligt i samband med den senaste tidens attacker mot NHS i Storbritannien och dataintrång i USA.

Vårdgivarna är inte immuna mot patienternas ökade förväntningar på den nya tekniken. Patienterna har i dag tillgång till omfattande medicinsk information online och är vana vid digitala tjänster och anslutningsmöjligheter.

Lösningen för vårdgivare idag är att använda teknik för att utveckla en optimerad vårdhantering som har en räckvidd över hela vårdsystemet, i avsikt att skapa en sammanhängande vård. Det innebär bland annat att ansluta till patienterna utanför sjukhus- och klinikgränserna via kontaktcenter med snabb respons, utskick av automatiska påminnelser till patienter för att minska mängden missade besök, videodiagnoser och fjärrövervakning eller hälsospårning.

Inom sjukvården måste alla vårdhantering förutsätta att de flesta enheter i nätverket ansluts trådlöst som standard. Användarenheter som arbetsstationer på hjul, surfplattor och smartphones, och klinisk utrustning som enheter för mobil röntgen, infusionspumpar och platstaggar måste alla kunna vara mobila och anslutna till nätverket.

Vårdgivarna kan omöjligt befinna sig på flera platser samtidigt, men användningen av rätta program och verktyg ger vårdpersonalen möjlighet att övervaka avdelningar och patienter dygnet runt. Utrustning för förenklad röst- och textkommunikation vid sjuksängar eller integrerade meddelande- och larmsystem kan skicka information direkt till vårdgivarnas arbetsstationer eller mobila enheter.

Klinikpersonalen får tillgång till elektroniska patientjournaler vid patientens säng och kan enkelt ansluta till och samarbeta med kolleger utan att behöva gå tillbaka till skrivbordet. Det sparar inte bara värdefull tid för vårdgivarna utan effektiviserar dessutom patientvården genom att kommunicera viktig klinisk information till teammedlemmarna, var de än befinner sig. Anslutningen av avdelningar och personal till mobila samarbetslösningar av enterpriseklass kommer att vara lika viktig som pålitliga IoT-anslutningar och är central för att skapa rätt stöd för vårdlösningar över flera discipliner och optimera personalens tid och arbetsflöden.

Sett ur ett användarperspektiv bör it-lösningarna vara intuitiva för att inte riskera att delar av personalen och patienterna ska känna sig främmande inför tekniken. Det innebär att en enkel, men säker internetåtkomst bör användas för klientenheterna där personalens och patienternas behov måste tillgodoses. It-lösningarna bör däremot vara noggrant kontrollerade bakom kulisserna och levereras utan avbrott i kritiska nätverkstjänster – allt för att garantera att de behöriga användarna alltid har tillgång till alla nödvändiga resurser.

Användningen av de rätta lösningarna gör att åtkomsten till nätverk och data kan baseras på angivna användarprofiler och fördefinierade policyer. De rätta användarna – och endast dessa användare – får säker åtkomst till och kan registrera information eller använda de program och verktyg de behöver på sina mobila och fasta enheter. It-avdelningen har full översikt över nätverket och kan se all trafik och alla användare, prioritera enheter och program, reservera eller begränsa bandbredd eller svartlista enheter.

Nätverkssäkerheten är en aspekt som vårdgivarna kämpar med eftersom traditionell infrastrukturdesign innebär användning av separata nätverkssilor för olika avdelningar. Det kan till exempel handla om biomedicinska enheter, säkerhet, patienter och klinikpersonal uppdelade i separata undersystem och det finns ingen övergripande översikt över ”nätverket”. Den lösningen är dock inte längre ett realistiskt alternativ.

Anslutna vårdenheter måste vara säkra, men att bygga ut separata nätverk i avsikt att stödja alla dessa nya enheter är en hanteringsmässig och ekonomisk mardröm. En flytt av alla dessa separata system till ett enda IP-baserat nätverk ger betydande fördelar i form av förbättrat underhåll och enklare hantering så länge distributionen görs på ett säkert sätt. Nätverkssegmentering – eller uppdelning i IoT-containers – utgör en av kärnprinciperna bakom denna lösning.

Den här metoden skapar virtuella miljöer inom en enda nätverksinfrastruktur, där varje IoT-containers kan agera som ett separat nätverk och där användarna endast kan interagera med eller hantera enheter inom den specifika virtuella miljön. Säkerhetsteamets containers kan till exempel omfatta IP-kameror och larmsystem och endast nås och konfigureras av behöriga användare i säkerhetsteamet. Den här lösningen innebär även att komprometterade enheter inte kan sprida hotet vidare till andra containers, vilket begränsar skadeverkningarna i händelse av värsta tänkbara scenario.

* Nicole Hill leder vårddivisionen vid den globala nätverks- och kommunikationsleverantören ALE. Hon har ett mål – att ansluta allt och alla till varandra.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.