Så ser framtiden ut för jättarnas nätuthyrning

Virtuella operatörer Telekom idag har ställt frågor till Telia, Tre, Tele2 och Telenor om deras nätuthyrning. Här svarar operatörerna bland annat på vad 5g-utrullningen innebär för MVNO:s.

Så ser framtiden ut för jättarnas nätuthyrning

Allt fler virtuella operatörer, eller Mobile virtual network operators som förkortas MVNO, växer fram och tar en större del av företagsmarknaden. Den största skillnaden mot en traditionell operatör är att de saknar en egen infrastruktur, och därför inte själva styr över när de kan få tillgång till 5g.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

Telekom idag ställde en rad frågor till de fyra stora nätägarna om hur de tänker kring sin nätuthyrning.

 


Hur många inhyrningar har ni i dag i ert nät?

Tre:

– Vi har cirka ett tiotal inhyrningar.

Telenor:

– Vi har idag direktavtal med 15-20 virtuella mobiloperatörer.

Tele2: 

– Vi väljer att inte kommentera vilka eller hur många som hyr in sig i Tele2:s nät.

Telia: 

– Telia erbjuder nätkapacitet på wholesale basis till flertalet operatörer och tjänsteleverantörer baserat på kopparnätet, fibernätet och mobilnätet.

Hur många av dem har visat intresse för att få 5g-kapacitet?

Tre: 

– Samtliga har visat intresse.

Telenor:

– Merparten av dem har visat intresse för 5g. I dag är det ingen stor och viktig fråga för dem, men i takt med att 5g-nätet byggs ut och urvalet av telefoner med 5g-stöd ökar så kommer detta att bli en allt viktigare fråga.

Telia: 

– 5g är i fokus för hela telekomindustrin i dag även om vi bara är i ett inledningsskede på 5g-eran.

Tele2:

– Intresse finns och vi för dialog både internt och med kunder, och i takt med att 5g rullas ut så kommer intresset att öka.

Hur behandlas detta internt, kommer alla få 5g eller bara vissa? Kommer ni prioritera era egna varumärken?

Tre:

– Vi kommer att föra en dialog med alla de partners som är intresserade och tillsammans göra en överenskommelse.

Telia: 

– Wholesale-affären hanteras separat från retail-affären inom Telia för att säkerställa integritet i relationen till andra operatörer och tjänsteleverantörer. Precis som för övriga erbjudanden i wholesale-affären kommer 5g-funktionalitet baseras på kommersiella villkor.

Tele2: 

– Tele2 jobbar för närvarande med frågan för att se hur och på vilka villkor vi kan tillhandahålla 5g.

Telenor har valt att inte svara på frågan.

När i tiden ser ni att alla som hyr in sig kan få 5g-kapacitet?

Tre: 

– Det är i dagsläget för tidigt att svara på den frågan, det beror på vad vi kommer överens med våra partners om.

Telenor: 

– Vår ambition är att alla virtuella operatörer i vårt nät ska ha tillgång till 5g under hösten 2021.

Telia: 

– Vi är i ett tidigt skede av 5g-utvecklingen, utvecklingen går snabbt men det är en fråga som vi får vi återkomma till.

Tele2: 

– För tidigt att svara på.

I en sådan här nätuthyrning – har privata och lokala nät företräde framför MVNO-spelare?

Tre:

– Det finns ingen aktör eller typ av nätuthyrning som har företräde. Alla kommersiella överenskommelser gör vi med hänsyn till lagar, regler, vår möjlighet att leverera en bra tjänst och redan existerande kundsamarbeten.

Telenor:

– Nej.

Telia:

– Nej, det finns inga sådana policies i denna affär.

Tele2: 

– Än så länge har frågorna främst kommit från MVNO-spelare.

 

Hur gör ni för att bli en mer attraktiv partner för MVNO:s?

Tre:

– Tekniskt har vi en väldigt attraktiv setup, vilket gör att vi kan ta in nya partners på ett enkelt och smidigt sätt. Att vara kund till Tre ska alltid vara enkelt, så även för denna typ av kunder.

Telenor: 

– Vi ser våra virtuella mobiloperatörer som långsiktiga strategiska partners och vi har ett nära samarbete och dialog.

Telia: 

– Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra erbjudanden för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar baserat på vårt nätledaskap i Sverige.

Tele2: 

– Vi jobbar kontinuerligt med våra erbjudanden så att de är relevanta på marknaden både kommersiellt och vad gäller produkternas egenskaper.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!