Så ser framtidens kommunikation ut

Teliasonera har släppt sin årliga trendrapport, som förutspår att mobiltelefonen blir plånbok, molntjänster tar över och en bandbredd på 100 megabit per sekund för enskilda användare blir vardag.

Så ser framtidens kommunikation ut

I årets trendrapport har Telia fokuserat på hur mobil kommunikation påverkar människor och samhället under 2010, samt också gjort prognoser för hur 2015 kan tänkas se ut.

Tydligaste trenden, räknat från milleniumskiftet till idag, är tendensen för allt fler människor att vara ständigt uppkopplade och närvarande över nätverk som internet. Detta i stor utsträckning via anslutningar från mobiltelefoner, bärbara datorer och stationära datorer, säger operatören. I detta ingår också att enheterna sällan kopplas från. Tre av fem svenskar uppger till exempel att de i princip aldrig stänger av sina mobiltelefoner eller undviker internetaccess i syfte att göra sig otillgängliga.

Enligt rapporten så har också två av fem företag redan köpt mobilt bredband till sina anställdas bärbara datorer för att öka närvaron och produktiviteten.

Tekniken enar

Utöver möjlighet till bättre effektivitet på företagssidan har ständig uppkoppling och olika nättjänster bidragit till att ena människor och motverkat den isolering som en del befarat skulle bli följden av ny kommunikationsteknik. Åtta av tio tillfrågade har svarat att tillvaron känns mindre ensam tack vare alla uppkopplingsmöjligheter. Hela tre av fyra anser också att det är mer stressande att vara utan mobiltelefon och internetaccess än tvärtom. Detta med motiveringen att den moderna kommunikationstekniken förenklar vardagen.

Nya kanaler till kunder

En annan förändring som rapporten noterar är hur kunder idag föredrar flera kanaler för kommunikation med företag. E-post, tillsammans med telefonen, är de idag populäraste kanalerna för att skapa dialog med företagen. På det området har de flesta verksamheter därför också anammat e-posten som ett vanligt verktyg. Åtta av tio företag för exempelvis dialog med sina kunder via mejl.

Inte långt efter bland kundens önskemål kommer chattfunktioner på företagssajter och kommunikation via sociala nätverk. Vanligt är även att priser och tjänster jämförs på konsumentsajter innan företagen kontaktas. Där har dock företagen halkat efter, menar rapporten, då den typen av produktjämförande sajter oftast saknar en direkt företagsnärvaro, utöver möjligen länkar till externa sajter.

Mobil plånbok inom fem år

Redan idag kan man använda sin mobiltelefon för utföra saker som att betala bussresan eller checka in på flygplatsen. Den utvecklingen förutspås accelerera inom de närmaste åren. Operatören ser framtidens mobiltelefon som digital id-handling, kreditkort och som nyckel till elektroniska dörrar. Den kan också användas som kanal för marknadsföring, där reklam och rabatterbjudanden går direkt från företagen till telefonen. Inom fem år är mobiltelefonen därför vår plånbok och allt-i-ett verktyg för kommunikation, slår rapporten fast.

Nätbaserade tjänster vardag

Allt fler företag använder så kallade molntjänster, där program och data finns hos en nätbaserad leverantör i form av en tjänst. För att dra maximal nytta av detta och frigöra kontoret uppges allt fler företag investera i mobila terminaler. Exempelvis har två av tre företag redan investerat i bärbara datorer åt sina anställda, medan vart fjärde avser göra samma investering under detta år. Detta kommer i sin tur att öka efterfrågan på snabba nät, som till exempel mobilt bredband via 4g-nät.

När det gäller att tillmötesgå ökningen i bandbredd uppger rapporten att hälften av operatörens kunder kommer att ha tillgång till bredbandsaccesser som presterar 100 megabit per sekund eller mer år 2015. Vissa kommer till och med att kunna nå nätet via anslutningar som presterar upp till en gigabit per sekund.

Rapporten, kallad ”Telia Trendrapport 2010”, baseras på en undersökning där 10728 privatpersoner och företag utfrågats i Sverige, Norge, Filand, Litauen och Kazakstan under september och oktober 2009.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.