MSB: kraftig ökning av cyberattacker under 2023

säkerhet Myndigheter och andra leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapporterar om ett trendbrott under fjolåret.

MSB: kraftig ökning av cyberattacker under 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstaterar i sin senaste årsrapport att antalet rapporterade it-incidenter låg kvar på ungefär samma nivå som tidigare under 2023, men den andel som utgörs av cyberattacker har ökat kraftigt – faktiskt så pass mycket att de står för de allra flesta it-incidenter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

En orsak till den kraftiga ökningen är att Sverige blev måltavla för ett stort antal ddos-attacker under den första halvan av 2023.

– Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt. Ökningen av cyberangrepp hänger ihop med att fler överbelastningsangrepp rapporterades mellan januari och maj 2023, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB i ett uttalande.

Cyberangreppen dominerade alltså bland de rapporterade it-incidenterna 2023 – tidigare har det varit misstag och systemfel som stått för majoriteten av incidenterna enligt MSB.

Under 2023 rapporterades totalt 334 it-incidenter till MSB och dessa kom från 136 olika organisationer. Omkring hälften av incidenterna skedde hos en leverantör av it-tjänster, vilket innebär en ökning med 33 procent jämfört med året innan.

Det är en oroande utveckling, eftersom MSB ser stora risker i att störningar i digitala leveranskedjor kan påverka många organisationer samtidigt och därmed orsaka stora konsekvenser för samhället. Myndigheten nämner exempelvis den så kallade Tietoevry-incidenten som ett exempel på detta.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.