”Så bygger vi ett motståndskraftigt samhälle med rätt digital infrastruktur”

krönika Sverige står idag inför nya hot och utmaningar – konflikter i vårt närområde, hybrida påverkanskampanjer och it-attacker. Vi måste därför bygga en motståndskraftig digital infrastruktur för att göra vårt samhälle uthålligare och säkrare. Det skriver Regina Donato Dahlström, vd för Equinix, i en krönika.

”Så bygger vi ett motståndskraftigt samhälle med rätt digital infrastruktur”
Foto: Equinix.

När Ryssland invaderade Ukraina hade det ukrainska samhället till stora delar redan digitaliserats. Eftersom många av dessa digitala tjänster redan var molnanpassade kunde Ukraina, efter den ryska invasionen, snabbt flytta stora delar av den digitala infrastrukturen till bland annat Irland och samtidigt stärka den civila motståndskraften genom att införa digitala tjänster såsom digitala pass, sociala tjänster för internflyktingar, registrering av skadad egendom och rapportering av koordinater för ryska trupper.

Dock flyttade den fysiska invasionen av Ukraina även till den digitala världen – efter flytten av ukrainska servrar till Irland ökade mängden ddos-attacker mot Irland lavinartat, attacker som man tror huvudsakligen kom från statsstödda ryska hackare. Trots dessa attacker anser de flesta bedömare att den digitala mognaden och förhållandevis robusta infrastrukturen har gjort det ukrainska samhället mer motståndskraftigt och fungerande under invasionen.

De lärdomar som Sverige, och andra västerländska länder kan dra av detta, är följande:

Konflikter i dag är alltid hybrida och innehåller digitala konfliktytor och attacker som vi också behöver förbereda oss för.

Digitala plattformar för digitala medborgartjänster behöver vara förberedda för att snabbt flyttas i kristider.

Förberedelser för att kunna skapa nya offentliga tjänster för kristider är av yttersta vikt.

Politisk vilja behövs för att bygga upp en digital motståndskraft. Ukraina har tagit enorma digitala steg på kort tid, Sverige kan lära av Ukrainas snabba förflyttning och förmåga att bygga ett motståndskraftigt civilsamhälle i kristider.

Drivs av ideologiska skäl

Mellan regelrätta krig, hybrida påverkanskampanjer och regelrätta it-attacker finns det i dag sällan en klar gräns. Påverkansoperationer sker ofta från länder som även befinner sig i konflikter där ddos-attacker eller ransomware-attacker är ett sätt att påverka andra länder negativt genom att skapa misstro och så split mellan olika grupper i samhället. Att många av dessa angripare drivs av ideologiska skäl är väl känt liksom att de i många fall är statsstödda.

Här menar jag att investeringar i robust och motståndskraftig digital infrastruktur är ett måste. Sverige som land och även svenska stora företag och organisationer behöver lära sig mer om bland annat molnteknik, moderna datacenter och nätverk med en helt annan robusthet än äldre mer traditionella datacenter. För utan fungerande datacenter är det egentligen ingenting som fungerar i ett digitaliserat samhälle som det svenska.

Vinterns alla attacker mot svenska företag, kommuner och myndigheter visar tydligt på att komplex gammal infrastruktur är riskfylld och att vi som land behöver digitalt förbereda oss på det värsta och hoppas på det bästa.

Regina Donato Dahlström är vd på Equinix i Sverige

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.