Säkerhetsrutiner saknas kring mobil teknik

Trots att de flesta företag tillåter personalen att använda mobila enheter, saknar många regler för att garantera säkerheten för datan i dessa. Bara ett av tio företag har en säkerhetspolicy som även innefattar säkerheten kring mobila enheter.

Säkerhetsrutiner saknas 
kring mobil teknik

Symantec presenterar en ny, global undersökning som visar på brister i säkerheten för företagens mobila enheter. Undersökningen visar även att oro för säkerhetsrisker är det främsta hindret när företag ska införa trådlös och fjärrstyrd databehandling i dag. Över 60 procent av alla företag väntar med införandet på grund av säkerhetsriskerna. Nästan var femte företag har redan drabbats av ekonomiska förluster på grund av angrepp via mobila dataplattformar.

– Det är bra att företagen samlar erfarenheter kring införandet av mobil teknik och den utveckling av säkerheten som krävs, innan ett allvarligt angrepp inträffar, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec. Men även om många företag är medvetna om vilka risker mobila lösningar innebär, saknar många fortfarande de åtgärder och säkerhetsregler som krävs för att skydda såväl användarna och företaget som företagets kunder.

Brister i säkerhet

Trots att användningen av mobila enheter växer lavinartat har bara 9 procent av företagen infört en ny säkerhetsarkitektur som även omfattar åtkomst för mobila enheter. Bland resterande företag har:

* 10 procent inga som helst åtgärder för att ta itu med mobil säkerhet,

* 39 procent låter mobila enheter få åtkomst till bolagets nätverk när så behövs,

* 39 procent har integrerat mobila enheter i sin befintliga säkerhetsarkitektur för fasta nätverk.

Går miste om fördelar

Hela 82 procent av världens företag uppger att de upplever skadorna som virusangrepp orsakar i mobila nätverk i många fall som värre, jämfört med skadorna i fasta nätverk. Endast 26 procent har verkligen gjort en utvärdering av säkerhetsriskerna vid användning av smartphones – vilket ska jämföras med att 81 procent av företagen har genomfört säkerhetsanalyser för bärbara datorer. 

 – Säkerheten är den enskilda fråga som fortsätter att sätta stopp för ett generellt införande av mobil databehandling på arbetsplatsen. Företag går därmed miste om de fördelar som mobila lösningar kan innebära för personalen. En övergripande strategi för mobil säkerhet skulle bidra till att minska oron på många företag och underlätta införandet av mobil teknik, säger Per Hellqvist.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.