Cleura växer rekordsnabbt: ”Går inte vara annat än fantastiskt nöjd”

Molntjänster Molnföretaget Cleura har medvind. Rekordåret 2022 följdes upp av ett nytt rekordår 2023. Vi har pratat med vd Jim Johansson om vad som ligger bakom succén och utmaningarna framåt.

Cleura växer rekordsnabbt: ”Går inte vara annat än fantastiskt nöjd”

Karlskronabolaget Cleura slog 2023 både vinst- och omsättningsrekord. Omsättningen blev 160 miljoner och vinsten 18 miljoner.

 –  Det går inte vara annat än fantastiskt nöjd. Vi kommer från ett rekordår och lyckas ändå visa upp en tillväxt på 35 procent, säger vd:n Jim Johansson.

 Företag och myndigheters fortsatta behov av att driva sin innovation tillsammans med det geopolitiska läget, med allt oroligare omvärld är två  av orsakerna till de starka tillväxtsiffrorna enligt Jim Johansson. Fler, både privata och offentliga aktörer ser problem med AWS, Azure och Google Cloud:s stora dominans på molnmarknaden.

 –  De har ungefär 70 procent av marknaden i Europa, men nu börjar både politiker och företag se vad som händer på marknaden och hur sårbara vi faktiskt blir när vi skapar ett sådant starkt beroende till ett tredje land.

 Cleura-vd:n tycker sig också se fler och fler som också får upp ögonen för fördelarna med de open source-tjänster som Cleura tillhandahåller.

 –   Fler och fler inser problemet med att vara beroende av proprietär teknologi. Så fort du blivit tillräckligt integrerad i de stora drakarnas ekosystem så blir du väldigt inlåst.

– Region Köpenhamn behövde nyligen säga upp  över 100 personer bara för att Microsoft höjde sina licenskostnader. Det är ju inte hållbart. Det ska vara enkelt för kunderna att välja en annan lösning. 

 Jim Johansson tycker sig också se att Europa har börjat få plats det ekosystem som behövs för att europeiska tjänster byggda på open source ska fungera och ta marknadsandelar.

 – Det är många saker som behöver samspela. Du behöver ha universitet och högskolor som utbildar i open source-teknologi. Du måste ha politikerna som skapar förutsättningar företag som vill köpa europeiska tjänster. Dessutom behöver du så klart företag som tillhandahåller europeiska tjänster. Nu har vi allt det.

 Under 2024 kommer Cleura lanserad nästa generation enav sin Compliant Cloud-lösning.

 –  Det är vårt premiumerbjudande och riktar sig mot branschspecifika vertikaler som har ytterligare krav på regelefterlevnad och säkerhet. Vi kommer förbättra tillgängligheten där ytterligare anpassningar har gjorts för att ännu bättre tillgodose de krav som affärskritiska applikationer ställer på underliggande infrastruktur. 

– Ett centralt värde i alla IaaS-lösningar är att plattformen erbjuder en hög grad av automation för sina användare. Det är nu något som vi tar ytterligare ett steg med i vår nästa generation av Compliant cloud för att ytterligare stärka kundnyttan.

    En annan del bakom Cleuras framgångar tror vd:n är att bolaget förvandlats till något mer än en bara ett klassiskt it-bolag.

 –  Vi säljer så klart moderna molntjänster för it-drift  men för att få full utväxling i sin digitala transformation så behöver våra kunder alla verksamheter också se över sina arbetssätt och processer och inte minst de legala bitarna som blir en alltmer central punkt när du pratar IT.

– Att ha en jurist anställd ser vi  helt centralt i den tid vi lever i där det ständigt kommer nya regulatoriska krav som GDPR, NIS2, Dora och så vidare som vi vill kunna hjälpa våra kunder med.

 Berätta mer om hur verksamhetsutvecklingen ser ut?

– Vi pratar mer med kunderna om deras framtida tillstånd, var vill de vara om tre år utifrån de här tre områdena och hur de kan ta sig dit.

– Intresset för dev-ops, platform-enginering och sådana saker bygger ju på att du faktiskt måste förändra ditt arbetssätt om du ska kunna kapitalisera på de investeringar du har gjort i din digitala infrastruktur.

 Även om det varit ett ekonomiskt utmanande år för många företag och verksamheter har investeringarna i digitaliseringsprojekt inte avtagit bland Cleura:s kunder.

 – Alla inser att det finns mycket tid och pengar att spara på digitaliseringen och att automatisera tidigare manuella processer. Därför har satsningarna på det digitala snarare ökat, paradoxalt nog, under de här ekonomiskt tuffare tiderna. 

 Vad har ni för mål med 2024?

 –Vi ska fortsätta leverera ett högt värde till våra kunder. Vi ska fortsätta ta plats i debatten och stå upp för europeiska lagar och värderingar. Samtidigt ska vi fortsätta att växa snabbare än vad marknaden i övrigt växer och på det sättet ta marknadsandelar år för år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.