Därför satsar Skatteverket på Microsoft Teams

Samarbete Skatteverket har tidigare varit skeptiska till att använda sig av amerikanska molntjänster. Nu har myndigheten ändrat sig och kommer att rulla ut Microsoft Teams. Vi har pratat med Peter Nordström om vägvalet och framtidsplanerna.

Därför satsar Skatteverket  på Microsoft Teams

De senaste åren har digitala samarbetsverktyg för offentlig sektor varit ett omdiskuterat ämne.  Schrems-domarna startade en intensiv diskussion kring lämpligheten i att använda sig av amerikanska molntjänster.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

För tre år sedan gick dessutom Skatteverket (tillsammans med Kronofogden) ut med att myndigheten inte avsåg att ersätta Skype med Microsoft Teams. Men nu blir det ändå exakt det som kommer att ske.

– Jag tycker faktiskt att det är väldigt coolt att vi på Skatteverket som varit väldigt tydliga med vår ståndpunkt ändå märker att det har skett en förändring i omvärlden och vi därför varit beredda att göra en ny bedömning, säger Peter Nordström, it-strateg på Skatteverket.

Han pekar dels på de juridiska förutsättningarna. I somras klubbades ett nytt adekvansbeslut igenom av EU som innebär att hanteringen av persondata i USA nu anses ligga på en adekvat nivå och att därför är okej använda sig av amerikanska molntjänster.

Peter Nordström.

Dessutom skedde en annan lagändring i samma veva. Nämligen en sekretessbrytande bestämmelse som ger myndigheter nya möjligheter att överföra sekretesskydda uppgifter till molntjänstleverantörer.

– Det var delvis det som fick oss att anse att det var dags för att göra en ny bedömning, men inte bara det. Microsoft har också gjort en hel del förändringar i sin leverans.

Nordström pekar framför allt på två förändringar från den amerikanska molnjätten.

– Dels så har Microsoft vidtagit åtgärder för att mer data ska stanna i EU och mindre data transporteras över Atlantkabeln, men framför allt handlar det om hur Microsoft numera arbetar med kryptering.

– För tre år sedan gick det bara att end to end kryptera tvåpartssamtal i Teams. Var man fler än två gick det inte kryptera. Nu har Microsoft stöd för det, och det är väldigt stor förbättring. Kryptering är dessutom en ytterligare skyddsåtgärd att vidta för att hantera överföringar till amerikanska molntjänster.

Initialt handlar det för Skatteverkets del om tre nya Microsoft-tjänster. Entra-id, Officepaketet och Teams.

– Det blir en något begränsad Teams-lösning och det beror på våra krypteringskrav. När du ska köra med kryptering försvinner viss funktionalitet som exempelvis inspelning, transkribering och undertext.

Vad är den stora fördelen med Teams jämfört med andra alternativ på marknaden?

– Det är flera saker som samspelar. Vi har redan idag en stor Microsoft-miljö och användarna känner till det här tjänsterna väl. Vi använder exchange, sharepoint och officepaketet. Det innebär att det blir en låg tröskel att använda ny Microsoft-teknik. I vissa fall blir det bara nyare versioner av tjänster vi redan har idag. 

Skatteverket kommer alltså inte använda Microsofts ai-assistent copilot. Åtminstone inte inledningsvis.

– Vi jobbar väldigt mycket med ai redan, men det sker i egen regi. Vi kommer förstås att hålla koll på marknaden och vad som händer. Och göra analyserna som krävs om det blir aktuellt. Vi vill få värde i de produkter och tjänster vi köper. Betalar vi fullpris vill vi kunna använda så mycket funktionalitet som överhuvudtaget är möjligt.

Peter Nordström betonar att det kommer ske löpande utvärderingar av tjänsterna.

– Det här är ett pågående arbete. Om eller när vi framöver vill addera funktionalitet behöver den också granskas. Jag tycker att man ska se det här beslutet som att vi nu inte ser några stora röda flaggor med att tjänsterna men det behöver inte att det bara är att köra på.

– Vi kommer göra ett fortsatt fördjupat arbete och löpande analysera och utvärdera tjänsten. Det är inte helt lätt att analysera molntjänster. De uppdateras i princip på månadsbasis.

Skatteverket har tagit en stor plats i Esam. Inte minst i arbetet kring digitala samarbetsverktyg.

 – Det är absolut inget bortkastat arbete. Vi kommer att återanvända mycket av arbetet därifrån när vi planerar för utrullningen av de nya verktygen.

– Vi har sett att myndigheter i andra länder haft liknande utmaningar som oss och samarbetat på liknande sätt som vi i Esam har gjort. Det har gjort att vi kunder kunnat vara väldigt tydliga med utmaningarna vi har haft med att använda tjänsterna vilket i sin tur gett leverantörerna en chans att förändra och förbättra sina tjänster. 

 Peter Nordström vill inte spekulera i om Skatteverkets vägval kommer bli vägledande för andra myndigheter.

 – Alla myndigheter ska göra sina egna bedömningar och fatta sina egna beslut utifrån sina egna förutsättningar.

–Skatteverket har ett regeringsuppdrag kring att stå för it-drift till andra myndigheter. Det är bara vi och Försäkringskassan som har det och detta blir därför en unik del i bedömningen för Skatteverkets del. Men rapporten och allt underlag till beslutet vi har fattat är tillgängligt. Kan andra myndigheter ta stöd av vårt arbete är det så klart ett jättebra sätt att hushålla med skattepengar på.

 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.