Samarbete ger mer än konkurrens

Idén om konkurrens till varje pris utmanas nu av dess motsats – samarbete till varje pris. När företagen ska hitta nya vägar till överlevnad och framgång söker man idag partnerskap och samarbete, inte för att få sin del av kakan utan för att skapa större värden och därmed en större kaka. ”The world has grown ’too complicated and joined-up’ to accommodate the old command and control mindset…”

Professorn i ”management practice”, Lynda Gratton vid London Business School, har forskat på hur samverkan mellan olika intressenter optimeras och vad som behövs för att skapa framgångsrika rutiner för samarbete. Det nya är att företagen strävar efter att organisera samarbete i olika former som en väg till förnyelse, förändring eller i ett vidare perspektiv: skapa nya marknader.

Om samarbete nu är så viktigt, vad kan göras? Vilka faktorer är viktiga, för att skapa en kultur som utvecklar och stöder olika former av samarbete? Professor Gratton har i ett forskningsprojekt, där forskarna studerat närmare ett hundra faktorer som påverkar förmågan att samspela, givit svaret på denna frågeställning. De viktigaste faktorerna är:

– Ledarskapsmodellen. Medarbetare är mindre benägna att samarbeta om ledarna i sina chefsroller fokusera på konkurrens mellan företagets olika enheter i stället för samarbete.

– Individuella belöningsprogram och bonusar fungerar som ett hinder för samverkan.

– Samarbete underlättas om de olika medarbetarna också får tillfälle att träffas under mer informella former som inte direkt är jobbrelaterade.

– Tekniken spelar en central roll, speciellt då många deltagare är virtuella. Man har ofta kontakt men träffas aldrig fysiskt. Alla använder, självklart e-mail och röstbrevlådor, men få använder sig av videokonferenser. Om man önskar skapa samhörighet i en organisation utan att ha kostnader för resor och övernattningar så är video- och webbkonferenser bra verktyg. I den virtuella världen är den visuella kontakten mycket betydelsefull, vilket upplevs av besökarna i Second Life.

Samarbete mellan konkurrenter – co-opetition – blir allt vanligare. Ett exempel på detta, ett avancerat teknikprojekt, är framtagande av bluetooth, som endast blev möjligt tack vare samverkan mellan konkurrenter i ict-branschen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.