Sämre kundnöjdhet för operatörerna

Operatörer Mobiloperatörernas företagskunder är mer missnöjda än tidigare och klagomålen haglar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex mätningar för mobiloperatörerna.

Totalt sett för branschen ligger kundnöjdheten bland företagskunder på 65,4 procent, vilket är ett tapp mot 2014 då branschen som helhet nådde 69 procents kundnöjdhet. Nöjdast kunder bland de enskilda operatörerna har Telia, som når 67,4 procent – men även de har tappat mot 2014 då de nådde nästan 71 procents nöjdhet bland företagskunder.

Svagast kundnöjdhet på företagssidan står Tre för, med 60,6 procents nöjdhet. Tele2 når 64,2 procent och Telenor 63,6 procent. Samtliga har tappat jämfört med när mätningarna gjordes 2014.

Fler klagomål

Branschen har också tvingats ta emot fler klagomål jämfört med 2014. Totalt för branschen är det 34 procent av företagskunderna som ansett sig haft ett behov av att uttrycka klagomål mot sin operatör, vilket är tio procentenheter mer än antalet privatkunder som sett sig tvingade att klaga. Allra mest klagomål på företagssidan riktas mot Tre, där 43 procent av kunderna svarat att de klagat. För Telenor är siffran 41 procent, för Tele2 37 procent och för Telia är den 29 procent.

– När dessutom klagomålshanteringen får betraktas som undermålig är det inte konstigt att branschen inte lyckas bättre i kundernas ögon, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Sämre täckning anledning till missnöje

Svenskt kvalitetsindex pekar framför allt ut en sämre nöjdhet vad gäller täckning som en anledning till att fler kunder anser sig vara missnöjda. Här konstaterar man också att Telia tidigare haft en stark ställning, men att man också drabbas hårdare av kundernas missnöje på området.

– Just den tekniska kvaliteten, dvs. täckning och att det inte blir avbrott i användning, har varit en av Telias stora styrkor men där ser vi en dramatisk försämring i upplevelsen, säger Johan Parmler.

Branschen brottas dessutom med ett förtroendeproblem – Svenskt kvalitetsindex pekar särskilt på att man har ett lägre förtroende än exempelvis bankbranschen. Därför pekar man på att företagen behöver ta itu både med de mjukare värdena (som image och förväntingar) såväl som de hårdare (service, produktkvalitet och prisvärdhet).

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.