Sämre resultat än väntat för Ericsson

När Ericsson i morse redovisade sin rapport för tredje kvartalet 2006 var resultatet svagare än väntat. Varken försäljningen eller bruttomarginalen nådde upp till analytikernas förväntningar.

Nettovinsten för tredje kvartalet var 6,2 miljarder kronor. Under samma period i fjol uppgick nettovinsten till 5,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet hamnade på 8,8 miljarder kronor, det är en miljard kronor mer jämfört med samma period förra året. I resultatet ingår försäljningen av försvarsverksamheten som gav en reavinst på 3 miljarder kronor samt omstruktureringskostnader på 2,9 miljarder kronor.

Försäljningen steg från 36,2 miljarder kronor under tredje kvartalet i fjol till 40,8 miljarder kronor under motsvarande period i år. Det är en ökning med 12 procent, men resultatet motsvarade inte analytikernas förväntningar som låg på 41,7 miljarder kronor.

Även bruttomarginalen var sämre än väntat och minskade från 42 procent under andra kvartalet till 41,8 procent för det redovisade kvartalet.

Växande intresse för bredband

Trots den svaga rapporten var Ericssons vd Carl-Henric Svanberg nöjd.

– Det fortsätter att gå bra för oss och vi möter ett växande intresse för bredband, kommenterar han.

Han nämnde också den positiva rapporten av det delägda bolaget Sony Ericsson som bidrog med 2 miljarder kronor till resultatet.

Ericsson fakturerade för 124,1 miljarder kronor mellan januari och september i år. Faktureringen under tredje kvartalet ökade med 19 procent i Västeuropa, med 24 procent i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika och med 38 procent i Asien och Oceanien. Däremot minskade den i Nordamerika och Latinamerika, med 36 respektive 18 procent.

Marknaden för professionella tjänster väntas visa god tillväxt även under resten av året. Enligt prognoser för nästa år räknar Ericsson med en måttlig tillväxt på marknaden för gsm/wcdma-system. Antalet mobilabonnenter i världen spås passera 3 miljarder nästa år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.