”Sänk priset eller böta 100 miljoner”

Teliasoneras priser på samtrafik i det fasta telenätet måste sänkas med i genomsnitt tio procent. Annars väntar ett vite på 100 miljoner kronor. Det är budskapet i Post- och telestyrelsens nya föreläggande mot Telia, som nu har fyra veckor på sig att lyda myndigheten.

PTS underrättade i januari 2005 Teliasonera om att företagets samtrafikpriser var för höga och skulle sänkas senast den 28 februari 2005. Teliasonera har därefter hävdat att PTS beräkningsmodell för samtrafikpriser är felaktig.  PTS anser dock att modellen är korrekt och på ett rättvisande sätt speglar en effektiv operatörs kostnader. PTS ser därför ingen anledning att ändra på sitt krav.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.