Sanningen om distansarbete

Arbetsmiljö Idag hakar 130 företag på Microsofts initiativ och låter medarbetarna jobba hemma eller från något annat favoritställe. Men Gallups vd menar att det finns en tydlig gräns för när distansarbete minskar medarbetarnas engagemang i företaget.

Sanningen om distansarbete

Det är tredje året för Jobba hemma-dagen, som vill uppmärksamma fördelarna med ett flexibelt arbetsliv.

– Trots att det idag är vedertaget att jobba hemma finns det fortfarande ett uns av misstänksamhet mot den som väljer köksbordet som arbetsplats. Med Jobba hemma-dagen vill vi visa att man med en mer flexibel syn på distansarbete skapar nya möjligheter för medarbetare att få ihop sin vardag, vare sig man jobbar hemifrån eller där man bäst får arbetet gjort, säger Heléne Lidström, projektledare för Det Nya Arbetslivet på Microsoft Sverige.

En av de personer som kvalar in i kategorin med ”ett uns av misstänksamhet” är Gallups vd i USA, Jim Clifton. Han läste en artikel i New York Times om att personer som distansarbetar gör fler timmar och är mer produktiva än de som sitter på kontoret, men tyckte att det saknades vetenskapligt stöd för påståendena. Jim Clifton frågade därför Gallups främsta forskare inom arbetsplatsfrågor om ett stabilare underlag.

Vänds till motstånd

Man tog fram uppgifter från en databas över engagemanget bland amerikanska anställda och filtrerade ut de som distansarbetar i varierand grad. Resultatet visar en blandad bild.

– På plussidan ligger att personer som arbetar på distans mindre än 20 procent av tiden är de som är mest engagerade av alla. Där är 35 procent engagerade, jämfört med 30 procent i medeltal, säger Jim Clifton.

Det ökade engagemanget hos den som arbetar på distans ibland kan vändas till aktivt oengagemang när den anställde nästan aldrig är på plats, enligt Gallup.
Det ökade engagemanget hos den som arbetar på distans ibland kan vändas till aktivt oengagemang när den anställde nästan aldrig är på plats, enligt Gallup. // Foto: Istockphoto

Men någonting händer med engagemanget för företaget och det egna jobbet när andelen distansarbete blir högre. Bland de som arbetar utanför kontoret 20 till 50 procent av tiden är 18 procent ”aktivt oengagerade”, hävdar Gallup-chefen. Siffran stiger till 22 procent bland de som är 51 till 99 procent på distans och det aktiva oengagemanget är ännu högre, 23 procent, bland de som alltid är det.

– Det är egentligen en ganska enkel matematik det här. Att arbeta på distans mindre än 20 procent av tiden är bra för engagemanget, men att göra det 100 procent av tiden är dåligt. Problemet är att aktivt oengagerade medarbetare inte bara känner sig eländiga, utan sprider sitt missnöje bland kollegorna. De gör det inte genom att härja i lokalerna, utan via telefon och mejl. Men lura inte dig själv: de gör ändå skada i företaget, säger Jim Clifton i en bloggpost på Linked In.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.