Sara Rasmussen: Vi ser ett mycket större fokus på företagsaffären

Telefoni Telness Techs kommersiella chef Sara Rasmussen ser en tydlig trend 2023. Operatörerna börjar satsa på företagsaffären.
– Både genom nya partnerskap, produktlanseringar och strategiska rekryteringar, säger hon.

Sara Rasmussen: Vi ser ett mycket större fokus på företagsaffären

Som krönikör för Telekom idag har Sara Rasmussen synts i spalterna under året. Ett tydligt återkommande tema är hur de stora operatörerna borde satsa mer på SME-segmentet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

När vi stämmer av läget i vår trendspanings-serie med henne hoppas hon på bättring.

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Jag upplever att de flesta stora spelare i branschen genomgår en identitetssökande fas både vad gäller konkurrenskraft, kundnöjdhet samt tillväxt. Aktiekurserna för telekombolag har gått stadigt nedåt de senaste tre åren tillsammans med det viktiga nyckeltalet Average Returm Per User, ARPU. Vidare är det fortfarande så att de flesta stora operatörer lägger fokus på enskilda trender och funktioner snarare än att ta ett helhetsgrepp över verksamheten för att stå rustade för framtiden, säger Sara Rasmussen. 

Vad var det viktigaste som hände i Telekom-Sverige 2022?

– Det viktigaste för oss i Telness Tech är att vårt holding-bolag fyllde på kassan med 85 miljoner kronor för att boosta den internationella satsningen ytterligare. Vidare tycker jag att rapporten från Svenskt kvalitetsindex under hösten 2022 bidrog med en hel del intressanta upptäckter. Denna rapport visade att brist på kundservice är en av de viktigaste anledningarna till churn och att nischade operatörer går bättre än de som försöker vara allt för alla. 

Vad trodde du skulle hända mer av i Telekom-Sverige 2022?

– Jag trodde faktiskt att fler aktörer skulle presentera nya affärsplaner givet den hårdnande konkurrensen samt högre krav från kunder vad gäller användarvänlighet. För att vara mera specifik trodde jag att fler telekom-bolag skulle våga nischa sig inom vissa kundsegment eller produktkategorier för att skapa ett tydligare värdeförslag. Det finns en stor diskrepans mellan Svenskt kvalitetsindex rapport och hur operatörerna responderar strategiskt. 

 Vilken utveckling får vi se under 2023?

– Jag tycker att vi redan ser ett mycket större fokus på företagsaffären, både genom nya partnerskap, produktlanseringar och strategiska rekryteringar. I er artikelserie om företagsaffären kunde man läsa hur alla stora operatörer mer eller mindre satsar på detta segment. Under 2023 tror och hoppas jag att vi får se ett ytterligare fokus på det mindre företagssegmentet, det så kallade SME och SMB, då det inte finns någon stor operatör som ännu lyckats ta detta segment fullt ut då man typiskt haft fokus på större företagskunder där marginalerna traditionellt varit höga, säger Sara Rasmussen och fortsätter:

– De små företagskunderna kräver en hög grad av digitalisering, användarvänlighet och självbetjäning. Mest troligt kommer en eller flera operatörer att vilja öka intäkterna från det här segmentet vilket kommer kräva en riktad insats och strategiska partnerskap. Den som lyckas kommer dock att göra kakan avsevärt större och ta marknadsandelar de flesta operatörer negligerat historiskt.

Vilken trend påverkar telekom mest de kommande tre åren?

– Vi kommer att se en vidareutveckling av liknande trender som förra året, men det kommer mest troligt bli mer fokus på vilken effekt detta får för slutkunden. Det kommer att bli extra tydligt både vad gäller 5g-utbyggnad och migrering av corelösningar till molnet. Vi ser fler och fler operatörer som snackar om applikationen av 5g samt hur molnlösningar möjliggör snabbare produktutveckling och sänkta driftskostnader.

Sara Rasmussen tror också att det kommer fler strategiska partnerskap mellan operatörer och mjukvarubolag på samma sätt som skett i bankvärlden med fintech-utvecklingen.

– Operatörerna sitter på stora kundbaser, men saknar ofta innovationskraft och tekniska förutsättningar för att driva produktutveckling på ett effektivt sätt. Priskriget har bara börjat så fokus på effektivisering och bibehållna marginaler kommer att bli avgörande.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.