SAS Institute: Så påverkas operatörernas ställning av 5g

Mobilnät Kommer den nya tekniken göra operatörerna mer eller mindre viktiga för konnektiviteten? Här trendspanar Mari Nilsson Björkman på SAS Institute om hur 5g eventuellt kan påverka maktbalansen inom telekombranschen.

SAS Institute: Så påverkas operatörernas ställning av 5g

Hon är business advisor inom telekom/media på SAS Institute. Mari Nilsson Björkman tror att 5g visst kommer att bidra till roliga konsumenttjänster på privatsidan, med gaming, supervideo, och en latency som ger nya möjligheter inom mixed reality, med VR och AR. Men de stora möjligheterna öppnas upp på företagssidan där affärsmodellen blir annorlunda. .

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

– Eftersom 5g är mjukvarudrivet, med en öppen arkitektur och realtidstjänster, så innebär ju det att du kan ge dina affärskunder mycket mer av en så kallad kundanpassad konnektivitet. Där de kan kravställa på quality of service och vilka SLA:er som erbjuds. Operatören kan också ge dem ett helt annat paket runt service life cycle management, och likaså att det finns en self service-funktion i det här. I och med molnkapaciteten så finns ju till exempel möjligheten att erbjuda kan man ju börja köpa konnektivitet på kran eller ett ”eget” nät, så att säga, berättar Mari Nilsson Björkman.

Den nya affärsmodellen kan dröja

I branschen pratas det om ”connectivity as a service” (CaaS), men Mari tror att det kommer att ta ett tag innan den nya affärsmodellen kring 5g finns på plats, i och med att det är väldigt mycket som ingår i själva leveransprocessen runt dessa nya tjänster.

Förväntningarna är dock stora. Hon berättar att Telenor har kallat det för “den perfekta stormen”, med de möjligheter som kombinationen av 5g, ai och IoT innebär för operatörerna. Bland annat kring industriautomationen, ”Industry 4.0”.

– Man förstärker ju hela den delen, och det blir mycket mer realtidstjänster. Man kan distribuera datatjänster och datacenter till edgen där man använder sig av edge computing och AI. Sett till automatisering och dynamisk planering i nätet så är det ju en oerhörd skillnad mot 4g, säger hon.

Potentiella hot mot operatörerna

Men öppnar då 5g upp för nya hot mot operatörerna, där andra kan komma in och rubba maktbalansen? En stark trend som skulle kunna påverka marknaden är det faktum att många operatörer lägger sin infrastrukturdel i en egen division, en så kallad opco, såsom bland andra Telia och TDC har gjort.

Globalt kan man se samma sak, bland annat hos Vodafone som har startat upp och börsnoterat Vantage Towers och Orange tower-bolag towerco TOTEM som ska styras oberoende, även om operatören fortfarande äger det. Cellnex är ett väldigt stort tower-company som styrs av investmentbolag och de har exempelvis köpt upp Hutchison-nät i Italien, polska Polkomtel, och har även köpt delar av nätet i Spanien.

Tower-bolag vill klättra i värdekedjan

– Jag förstår att man antingen formar det i separata bolag eller säljer av vissa delar, för näten är ju extremt kapitalintensiva. Dels investeringsmässigt, men operatörerna lägger ju en så otroligt stor del av sin budget på att managera dem. Samtidigt är det ju så att om man förlorar kontrollen över det här – vilket jag tycker att man kan se embryon till i de stora investment tower-bolagen – där de nu försöker gå högre upp i värdekedjan och börjar också titta på vad de kan sälja för tjänstepaket till de företag, operatörskunder, som köper nätkapacitet av dem – då kan de bli ganska starka konkurrenter till operatören, säger Mari.

– Potentiellt blir alltså tower-bolag konkurrenter till operatörerna, precis som vi ser att Microsoft, Amazon och Google mer och mer börjar erbjuda telekom-liknande tjänster. Så det är som vanligt – operatörerna måste stå på tå, de måste vara beredda.  Men det är inte så att de blir försvagade av 5g. Det handlar ju mer om hur de hanterar det, säger hon.

Konkurrens från moln-drakarna i USA

Mari ser det inte som sannolikt att många företag väljer att bygga egna, lokala 5g-nät, komplexiteten och höga kostnader för att äga och driva själva skall jämföras med skalfördelarna, kunskaperna och effektiviteten som en operatör har. Den stora konkurrensen kommer sannolikt mer från moln-drakarna i USA, och operatörerna har redan erfarenhet av att OTT-bolag som Facebook har tagit mycket av deras röst- och datatjänster.

– Hela det har de redan gått igenom, att vara pressade av andra aktörer i sin produktportfölj. Jag vill tro ju att operatörerna tar vara på och ser de otroliga möjligheterna till att växa i business to business-sektorn i och med att de kan göra allt mycket mer kundanpassat nu. Tidigare har det varit mer unified communication, att sälja telefon- och datatjänster samt lite inom IoT – nu kan de göra jättemycket mer med 5g och nyttjandet av ai i samband med den här plattformen, säger Mari Nilsson Björkman.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!