SAS-toppen: Här är 5 stora ai-trender 2024

AI Sedan ChatGPT lanserades i november 2022 har generativ ai varit på allas läppar. Inget tyder än så länge på att 2024 kommer bli särskilt annorlunda på den fronten. Vi har pratat med Fredrik Banffy som delar med sig av fem stora ai-trender just nu. 

SAS-toppen: Här är 5 stora ai-trender 2024
Fredrik Banffy, foto: SAS Institute

– Mycket vad vi, och många med oss nu gör på det här området handlar om att tillgängliggöra ai på ett säkert sätt, säger Fredrik Banffy, Sverigechef på SAS Institute. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

 Han har pekat ut ett antal ai-trender som kommer att vara stora 2024. En av trenderna SAS-toppen ser framför sig är att generativ ai nu på ett tydligare sätt blir en del av företagens affärsstrategi.

 – Det här måste implementeras tydligt i bolagens affärsstrategi. Det går inte att bara ha en enskild enhet som jobbar med ai-frågor. Det skiftet tror jag vi får se i år.

 Den breda ai-debatten har handlat mycket om människors oro för att deras jobb ska försvinna till följd av teknikutvecklingen. Dystopiska framtidsscenarier har dominerat. 

 – Det är otvivelaktigt så att en del jobb kommer att försvinna, samtidigt kommer en del jobb bara att omvandlas och massa nya jobb att skapas. Den utvecklingen, där vi ser helt nya jobb  och arbetsuppgifter växa fram kommer bli stor 2024.

– Redan nu tycker jag att man ska se det i vilka kompetenser som eftersöks i olika jobbannonser. Företagen värderar kompetens kring ai och maskininlärning betydligt högre än tidigare.

Skugg-ai en utmaning

 Alla teknikskiften kommer också med utmaningar. En sådan som Fredrik Banffy ser är hanteringen av skugg-ai. Det vill säga att medarbetare använder sig av ai-tjänster som inte är sanktionerade av it-avdelningen.

 – Det leder till en svår balansgång för it-chefer och andra med ansvar för tekniklösningar. Det gäller att hitta rätt balans mellan att uppmuntra innovation och ny teknikanvändning, och att hantera riskerna som följer på detta.

 Även om det har varit ett otroligt buzz kring generativ ai det senaste året är Sverigechefens bild att många företag är kvar på test- och pilotstadiet kring sina satsningar.

 – Min bild är att väldigt många pratar om ai, men att det fortfarande är väldigt få som har färdiga modeller som faktiskt används i produktion. Jag tycker det här påminner lite om hur det var när alla skulle hålla på med big data. Alla säger att de ska arbeta med ai men har kanske inte tänkt färdigt på vad man ska använda ai till.

 Fredrik Banffys uppfattning är att få svenska bolag fått på plats en ai-strategi och kommit i gång på allvar med tekniken.

 – Det senaste året har allting handlat om att bygga och få ut modeller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Nu ska vi få etiskt korrekta modeller i en kontrollerad process vilket är svårt och tidskrävande.

 Hur långt man har kommit på sin ai-resa är enligt Sverige-chefen väldigt tätt sammankopplat med hur långt man har kommit med sin molnresa.

 – De teknikskiftena går väldigt mycket parallellt är min bild. Om det inte är ens affärsidé så finns det inget självändamål i att förvalta it-plattformar. Många företag och organisationer kommer nu att accelerera sina molnresor delvis på grund av ai-satsningar.

 Expertens fem ai-trender 2024

 1. Generativ ai blir en del av mer heltäckande ai-strategier

Generativ ai kan användas för många innovativa lösningar, men inte för alla. Under 2024 kommer man att sluta se generativ ai som ett fristående teknikområde. I stället kommer generativ AI finnas med som en viktig del i branschspecifika ai-strategier. Inom banksektorn kommer exempelvis simulerad data användas för stresstester och scenarier för riskanalys och riskhantering. Inom tillverkningsindustrin kan generativ ai simulera produktion för att identifiera förbättringar inom exempelvis produktutveckling, kvalitetsarbete, underhåll och energieffektivitet och avkastning. Med ai kommer också verksamheternas olika avdelningar närmare varandra när data kan samordnas och optimeras på ett mer effektivt sätt inom hela organisationen.

 2. Ai skapar fler jobb och nya roller – och förstärker våra kompetenser

Under 2023 har det uttryckts oro för att ai ska leda till att jobb försvinner. Vissa jobb kommer att försvinna,  andra omvandlas och nya jobb och roller kommer att växa fram. Istället för att se ai som ett hot mot jobben, kommer vi att upptäcka hur ai faktiskt skapar nya arbetstillfällen. Prompt-utvecklare och ai-granskare är några av dessa mer konkreta kompetensbehov. Ai kommer avsevärt förstärka både individer, team och organisationer. Men för att tillgodose och möta de nya behoven kommer vi alla behöva tänka nytt. Något som kräver kunskap, utbildning samt organisations- och kulturförändring.

 3. Finanssektorn tar krafttag mot ai-baserade bedrägerier

Banker och andra finansaktörer kommer att ta stora steg under 2024 vad gäller användning av ai-lösningar för att motverka avancerade bedrägerier. I takt med att de kriminella använder allt mer sofistikerade ai-verktyg för sina bedrägerier kommer finanssektorn behöva kunna svara kraftfullt mot de kriminella.

 4. Skugg-ai blir en viktig utmaning för CIO:er

Under 2024 kommer vi troligtvis se en ökning av skugg-ai, det vill säga när medarbetare använder osanktionerade ai-tjänster. Det innebär att CIO:er och andra med ansvar för tekniklösningar får anstränga sig för att hitta rätt balans mellan att uppmuntra innovation och ny teknikanvändning, och att hantera riskerna som följer på detta.

 5. Digitala tvillingar blir smartare och vanligare

I takt med att teknikområden som ai och IoT blir allt populärare kommer vi 2024 att få se en ökad användning av digitala tvillingar. Det handlar om att fatta bättre beslut med hjälp av sofistikerade simuleringar som baseras på data. Det gäller för allt från enskilda processer, till mer komplexa system som fabriker och hela städer.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.