Satsa på datadriven innovation – men se upp för inlåsningar

Innovation Alla är idag väl medvetna om digitaliseringens betydelse och potential för innovation och tillväxt. Dock är det långt ifrån alla som ser möjligheterna för sina affärer här och nu. Det skriver Fredrik Arveskär på Infinidat.

Satsa på datadriven innovation – men se upp för inlåsningar

Att investera i databaserad innovation och utveckling är dyrt och för många en osäker investering. I ett större företag kan det också finnas olika syn på potentialen och värdet av data. Den som är ansvarig för data och datadriven utveckling har lätt att finna generella argument för att investera i ökad utbyggnad av dataresurserna, men vd och ekonomichef behöver se och förstå att investeringen kommer att ge värden mer direkt.

Vi har en bransch av leverantörer av lagringstjänster som är snabba att tala om behovet av smarta, snabba och skalbara lagringslösningar. Trenderna senaste tio åren har varit molntjänster och flash som moderna lagringsformat; lagringsmedier och tjänster som har många fördelar, men som både kostar mycket och med baksidor som det inte talas lika mycket om.

Många molnbaserade lösningar innebär, förutom att du bokstavligen lägger dina affärer i en miljö som du inte har full koll på, också att du blir beroende av leverantörens säkerhetskapacitet. De kan också bli väldigt kostsamma att skala upp.

I ett snabbt växande lagringslandskap där hot och intrång blir allt vanligare och i kölvattnet av regelverk som GDPR och HIPAA kommer det att bli nödvändigt att skydda data med end-to-end-kryptering i de allt mer komplexa nätverken och it-stackarna.

Ökade kostnader

Att parallellt med detta bygga lagringsstrategin kring enbart flashlagring innebär en mångdubblad lagringskostnad eftersom flashmediets komprimeringskapacitet avsevärt minskar med kryptering. Det skulle innebära att kostnaderna för lagringsmedierna i de snabbt växande storagemiljöerna ökar fem till tio gånger parallellt med den kraftiga datatillväxten, vilket inom tio år kan öka lagringskostnaden tiofaldigt och mer.

Ensidig satsning på lagringsformat kan skapa oönskade flaskhalsar som både gör utvecklingsprojekten dyrare än vad de behöver bli, och i värsta fall blockera utvecklingspotentialen.

För att få stor utvecklingskapacitet och hög säkerhet i nätverket krävs investeringar i skalbar lagring och säkerhet i nätverkets olika delar. Det agila företagen ska inte begränsas av lagringsmediernas kapacitet eller behöva bekymra sig över säkerheten i av trafiken i nätverken.

Att bygga skalbar lagringsstrategi kring all-flash- eller cloud-lösningar kan innebära en mångdubblad lagringskostnad. Idag finns exempelvis väl etablerade lagringsmedier på disk som kan ge betydligt större skalbar och säker lagringsmiljö till en betydligt lägre kostnad.

Så istället för att ha fokus på lagringsmedierna, skapa en lagringsmiljö som stödjer helheten och som gör det möjligt för er att satsa på datadriven innovation och affärsutveckling.

Fredrik Arveskär, chef för Infinidat i Norden & Benelux.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.