Satsning på e-hälsa

WHO och det internationella universitetsnätverket Universitas 21 gör nu en gemensam satsning för att sprida så kallad e-hälsa. Tanken är att hjälpa invånarna i utvecklingsländer med diagnoser och rådgivning via modern informationsteknologi.

Universitas består av 17 universitet i nio länder, däribland Lunds universitet, som arbetar med e-hälsoarbete. I ett möte i dagarna har beslutas att stärka detta arbete i samarbete med världshälsoorganisationen, WHO. Man vill möjliggöra att läkare i utvecklingsländer genom informationsteknologi får hjälp av expertis från andra länder, att patienter som inte kan nå sjukhus får en diagnos samt hjälp mellan länder att utbyta patientinformation och journaler. Genom e-hälsoprojektet hoppas man ännu bättre kunna bekämpa epidemier.

Grundtanken är att på sikt bryta det faktum att 10 procent av jordens befolkning har tillgång till 90 procent av sjukvårdsresurserna. Exempelvis dör 11 miljoner barn under fem års ålder årligen – 90 procent av dem i utvecklingsländer. Två tredjedelar av dess dödsfall, 7 miljoner barn, hade kunnat förhindras om man haft kunskap om och tillgång till de billiga behandlingsmetoder som existerar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.