Satsning på forskarskolor

Vinnova satsar sammanlagt 187 miljoner kronor på nya eller förstärkta forskarskolor. Genom det nya programmet Vinnpro kan varje forskarskola finansieras med 1-4 miljoner kronor per år i fyra år.

Av de närmare 20 000 forskarstuderande i Sverige är bara drygt 1 000 aktiva i någon av de cirka 50 existerande forskarskolorna, som främst är kopplade till universitet och högskolor. Vinnovas mål med satsningen är att få en starkare och tydligare samverkan av forskarskolorna med näringslivet och den offentliga verksamheten.

– Om vi i Sverige ska kunna vara internationell konkurrenskraftiga, så måste också våra studenter tidigt i forskarutbildningen odla kontakten med omvärlden. Forskarskolor är ett av de mest konkreta sätten för våra starka forsknings- och innovationsmiljöer att hjälpa studenterna med den kontakten, säger Jenni Nordborg på Vinnova.

Vinnpro utförs i två steg där det första är ett planeringsbidrag, det andra är projektfinansiering för utvalda samverkanskoncept. För etablerade forskarskolor är sista dag för ansökan om planeringsbidrag den 4 december. En fullständig ansökan ska senast vara inne den 16 april nästa år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.