Servicenows nya plattform redo för hybridkontoret

samarbete Rome-uppdateringen ska hjälpa chefer och anställda att lyckas med övergången till hybrida arbetsmiljöer.

Servicenows nya plattform redo för hybridkontoret

Coronapandemin fick digitaliseringen att lägga i en överväxel. Många tror nu att hybridkontoret kommer att vara det nya normala, även om pandemin verkar gå mot sitt slut.

Servicenow – som erbjuder en plattform för att skapa och övervaka digitala arbetsflöden – släpper nya versionen Rome. Här finns flera funktioner som ska hjälpa anställda och chefer att minska stressnivåerna och stärka den positiva upplevelsen av arbetsmiljön i en hybrid verklighet.

Verktyg för att hjälpa anställda

– Digital transformation har setts som enbart ett medel för att öka tillväxt och produktivitet, men den tiden är förbi. Det är idag minst lika viktigt att betrakta den som ett verktyg för att hjälpa anställda att hitta ett arbetssätt som ger dem bästa möjliga upplevelse och hålla dem kreativa och engagerade, säger Johan Dahlin, vd på Servicenow i Sverige i ett uttalande.

Bland nyheterna finns Employee Center, som beskrivs som en digital kommandocentral för hybridarbete. På ett och samma ställe kan anställda söka efter information och begära hjälp från andra avdelningar. Funktionerna är helt integrerade med Microsoft Teams.

Nya funktioner med ai-teknik

Enligt Servicenow leder den accelererande digitaliseringen till att det finns ett stort behov av automatisering och optimering av affärsprocesser bland företagen. För att möta behovet har man lagt till funktioner som bygger på ai-teknik:

Automation Discovery söker efter och identifierar möjligheterna att automatisera olika arbetsmoment i 180 olika typer av applikationer medan Servicenow Mobile App Builder är ett verktyg som används för att ta fram mobilappar för IOS och Android som kan användas både internt och mot kunder.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.