SIS vill standardisera molnet

Swedish Standards Institute (SIS) tittar på hur förutsättningarna ser ut för ett gemensamt standardiseringsarbete kring det så kallade molnet, det vill säga it som tjänst.

Samtidigt som med det svenska initiativet satts igång, kommer även ISO med förslag på en internationell standardisering för begreppet Cloud Computing, det som vi på svenska kallar ”molnet”. ISO har även inrättat en studiegrupp för detta vilket tidsmässigt uppges stämma väl in med det svenska projektet.

Det var den 15 januari 2010 som flera intressenter hos SIS träffades för en första diskussion om etablering av ett projekt hos för ”Molnet-standardisering”. Under mötet där representanter från Microsoft, ECRU, Itmedlarna och Sineqra deltog, fattades ett beslut om att gå vidare med sonderingarna och en skiss till ett projekt upprättades, säger SIS.

– Vi tycker att det är väsentligt att nå ut eftersom Molnet både nationellt och globalt bedöms få stora konsekvenser för sättet att hantera it. Det är viktigt att alla från it-och hårdvaruleverantörer till distributörer och slutkunder får vara med och påverka det internationella arbetet kring en standardisering, säger Torbjörn Cederholm, områdeschef informationshantering på SIS.

Ett nytt intressemöte uppges vara planerat till den 27 januari. Tanken med det mötet, som också bjuder in myndigheter, konsultföretag och flera it-leverantörer till deltagande, är att besluta om nyttan med ett sådant standiseringsarbete, meddelar SIS.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.