Självkörande fordon testas i svensk stadsmiljö

5g Nytt samarbete mellan Vinnova, Telenor, KTH och Volvo Cars innebär att vi snart kan se självkörande bilar i vanlig stadsmiljö.

Självkörande fordon testas i svensk stadsmiljö

Experiment med självkörande fordon har pågått under lång tid i Sverige och andra länder, men snart kommer vi att kunna se dem i vanlig stadstrafik och på motortrafikleder där de ingår i en ny, smart infrastruktur med uppkopplade sensorer.

En konstellation bestående av Vinnova, Telenor, Kungliga tekniska högskolan, Volvo Cars och Xense Vision ligger bakom den nya digitala infrastrukturen som låter självkörande fordon kommunicera direkt med bland annat trafikljus. Vinnova står för finansieringen och projektet dras igång under våren.

– För att minska gapet mellan den självkörande bilen i forskningsmiljö och kommersiellt bruk adderar vi kommunikation med samarbetande vägtrafiksystem och edge computing. Under tiden bilen är i rörelse hämtar den information från omgivningen för att identifiera köer, hastigheter, trafikljus och så vidare helt utan fördröjning, säger Malina Borg Sigg, 5g-expert på Telenor.

Den nya digitala infrastrukturen bygger på 5g-teknik och edge computing, en kombination som gör det möjligt att i realtid analysera riskerna för självkörande fordon. Men Telenor betonar att de självkörande fordonen som ingår i testprojektet alltid kommer att ha en människa som sitter beredd vid ratten.

”Skapa nya tjänster och affärsmodeller”

– Självkörande bilar innebär stora vinster när transportmedel samverkar med det uppkopplade samhället. Exempelvis kan antalet olyckor som beror på den mänskliga faktorn bli färre och energiförbrukningen lägre med hjälp av smart trafikledning. Vi kan också förbättra förhållandena inom transportsektorn och skapa nya tjänster och affärsmodeller som förbättrar tillgängligheten och ökar användningen per fordon i drift, säger Malina Borg Sigg.

KTH kommer att ha en ledande roll i projektet och bidra med ingenjörs- och forskningsresurser. Operatören Telenor står för teknisk infrastruktur och kompetens inom edge computing och 5g-teknik medan Volco Cars levererar de fordon som behövs och även finns på plats med egna ingenjörer. Slutligen levereras sensorerna som ska användas i infrastrukturen från Xense Vision.

Här kan du läsa mer om projektet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.