Skåne tillbaka till KST – Telia får uppdraget

Stabilitet och långsiktighet har varit ledord i Region Skånes precis avslutade telefoniupphandling. Trots omvälvande motgångar vid tidigare försök blir det nu också en återgång till kommunikation som tjänst efter en period med egen drift.

Region Skåne var tidigt ute med att anamma tjänstekonceptet för kommunikation. Redan 2005 gjorde de upp med Siemens som fick leverera och drifta en helt ny telefoniplattform till regionen. Men det som var tänkt som ett lyft blev en historia kantad av problem så stora att de till och med orsakade en Lex Maria-anmälan då risken fanns att telestrulet skulle hota patientsäkerheten.

2009 valde regionen till slut att köpa loss tekniken och själva ta över driften av telefonin. Men huvudspåret, att outsourca all it-verksamhet har legat kvar, och nu blir det en återgång till kommunikation som tjänst.

– Den här gången blir det med ett större helhetsperspektiv. Telia kommer att få ta hand om både telefoniplattformen och samtalstrafiken såväl som wan och lan, berättar Niklas Sundler, it-chef och tillförordnad it-direktör för Reginon Skåne.

Tio år med Telia

Avtalet blir rekordlångt. I grunden löper det på fem år men regionen kan sedan välja att förlänga det i upp till ytterligare fem år innan det blir dags för en ny upphandling.

– Vi har bedömt att tjänsten blir så komplex att byta att vi vill ha ett långt avtal som ger stabilitet och arbetsro, förklarar Niklas Sundler.

På så lång tid kan det hända mycket, vilket gör att de konkreta utvecklingsplanerna inte sträcker sig över hela avtalsperioden utan bara fram till 2013. I själva leveransen blir det inte heller så stora förändringar till att börja med, plattformen blir densamma om än i ny regi.

– Första steget tas i mars då Telia tar över ansvaret för växel och personal. Sedan blir det övergångar successivt beroende på när exempelvis befintliga trafikavtal löper ut.

Stora besparingar

Sett över hela femårsperioden räknar regionen med betydande besparingar i förhållande till dagens kostnader.

– Hela femårsavtalet är värt totalt 900 miljoner vilket gör att vi kommer att spara åtskilliga tiotals miljoner hävdar en nöjd Niklas Sundler.

Exakt hur stora besparingarna blir beror på vilka av de optioner på förbättringar som ingår i avtalet Region Skåne väljer att utnyttja. Men även om Telia faktiskt lämnade det lägsta budet i upphandlingen var det inte det som var avgörande för att de i slutändan tog hem affären menar Sundler.

– Vi valde den leverantör som vi tror har bäst möjligheter att uppfylla våra krav.

Diskuterade sig fram

Förutsättningarna för att det faktiskt förhåller sig på det sättet borde vara goda. För att så långt det är möjligt minska risken för framtida problem har Region Skåne denna gång använt sig av en relativt ny upphandlingsform i lagen om offentlig upphandling, LoU. Den kallas för konkurrenspräglad dialog och ger upphandlaren möjlighet att diskutera sig fram till ett anbud istället för att som tidigare vara tvungna att hålla sig till en fast kravlista.

– Först skickade vi ut en förfrågan om intresse att delta och efter en enkel analys valde vi ut tre leverantörer att fortsätta dialogen med. Det har tagit mellan sex och sju månader att prata ihop sig och komma fram till ett beslut, säger Niklas Sundler.

Fortfarande återstår det några dagar innan tiden för ett möjligt överklagande av affären runnit ut. Att de förlorande parterna överklagar ett tilldelningsbeslut i en offentlig upphandling har blivit allt vanligare. Kanske kan den nya upphandlingsformen som fokuserar mindre på pris göra att det ändras.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.