Skärpning eller böter för Teliasonera

Kontantkortskunder hos Teliasonera som säger upp avtalet efter att villkoren förändrats ska inte drabbas av kostnader då avtalet upphör, till exempel att innestående pengar på kontantkortet tillfaller operatören. Post- och telestyrelsen hotar Teliasonera med vite för att säkerställa att konsumenter inte drabbas av sådana kostnader i framtiden.

Teliasoneras kontantkortskunder ska kunna säga upp avtal vid prishöjningar utan att drabbas av kostnader, slår Post- och telestyrelsen fast, PTS. Myndigheten har fått klagomål från konsumenter efter att Teliasonera i mars 2005 ändrat i prislistan och i de särskilda villkoren för sitt dotterbolag Halebops kontantkort. PTS underrättade Teliasonera i juli 2005 om att företaget ska informera abonnenterna om deras rätt att säga upp avtalet om de inte godtar de nya villkoren.

 Teliasonera uppger att man under september månad informerar Halebopkunder om deras rätt att säga upp avtalet. Däremot anser Teliasonera att företaget inte är skyldigt att betala tillbaka de pengar som abonnenten har innestående på kontantkortet. PTS anser att konsumenter ska ha rätt att säga upp ett avtal efter en avtalsförändring utan att drabbas ekonomiskt. Därför förelägger nu PTS Teliasonera att säkerställa att detta inte sker i framtiden. Föreläggandet är förenat med ett vite på 10 miljoner kronor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.