Skärpta regler för mastdelning

Problematiken kring mastdelning är en av de stora bromsklossarna för utbyggnaden av 3g-nätet. Regeringen har idag tillsatt en snabbutredning med syfte att ta fram en ny lag som kan tvinga operatörerna till samarbete.

På många håll i landet har masterna orsakat problem i utbyggnaden av 3g-nätet. Samarbetet mellan olika operatörer när det gäller mastdelning har inte fungerat och beslut om bygglov har dragit ut på tiden eftersom kommunerna inte vill ha för många master i landskapet.

Regeringen ser tydliga tecken på att operatörerna inte delar master på frivillig väg i den omfattning som är önskvärd. Den nytillsatta utredningen ska se över om systemet som det ser ut idag är det bästa för att tillgodose god konkurrens, hänsyn till miljön samt samhällekonomisk effektivitet.

Den nya lagen kan därmed göra det möjligt för kommunerna att tvinga operatörerna att använda samma master i stället för att var och en ska bygga sin egen mast.

– Samtidigt som vi vill ha konkurrens mellan operatörernas nät så vill vi också att intrånget i miljön ska vara begränsat, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en presskommentar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.